Gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers is opgericht in 2015. Het doel is onderzoek te doen om knelpunten in de teelt van eenjarige zomerbloeiers op te lossen en toekomstgericht onderzoek te initiëren. Het initiatief kwam vanuit de landelijke commissie Eenjarige Zomerbloeiers, die al jarenlang betrokken is bij onderzoek, zowel voor de korte als de langere termijn.

Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak goedkoper en sneller is dan een individuele koers. De nadruk van de gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers ligt op een aantal speerpunten. Plantgezondheid is een belangrijk vraagstuk. Voor wat betreft plantgezondheid heeft het verkrijgen en behouden van een effectief middelenpakket de aandacht. Waarbij het aankomende jaar de focus op het behoud van remmiddelen of alternatieven ligt. Er is de voorgaande jaren al veel onderzoek gedaan naar de invloed van LED op de groei van het gewas. De opgedane kennis wordt toegepast in nieuw onderzoek om uiteindelijk tot een duurzame en rendabele oplossing te komen. Tevens het ontwikkeling van nieuwe bestrijdingstechnieken, middelen en natuurlijke vijanden blijft noodzakelijk om de ziekten en plagen in de hand te houden. Ieder lid van de coöperatie kan projecten of ideeën aandragen.

Het bestuur beslist welke projecten er daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarbij staat altijd het belang van de gezamenlijke leden voorop. Het bestuur houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering waar wordt gestemd over de begroting, deelname aan onderzoek en de jaarlijkse bijdrage per hectare. De leden van de landelijke commissie Eenjarige Zomerbloeiers vormen samen het bestuur van de gewascoöperatie.

Nieuws

Contact

Jasper van Diemen

Netwerkcoördinator Eenjarige zomerbloeiers

Agenda

Glastuinbouw Nederland - © 2024