Gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers

Contact

Koen Heijstek

Netwerkcoördinator Eenjarige zomerbloeiers

Arthur van den Berg

Vaste vervanging voor Eenjarige zomerbloeiers

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers is opgericht in 2015. Het doel is onderzoek te doen om knelpunten in de teelt van eenjarige zomerbloeiers op te lossen en toekomstgericht onderzoek te initiëren. Het initiatief kwam vanuit de landelijke commissie Eenjarige Zomerbloeiers, die al jarenlang betrokken is bij onderzoek, zowel voor de korte als de langere termijn.

Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak goedkoper en sneller is dan een individuele koers. De nadruk van de gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers ligt op een aantal speerpunten. Plantgezondheid is een belangrijk vraagstuk. Voor wat betreft plantgezondheid heeft het verkrijgen en behouden van een effectief middelenpakket de aandacht. Ontwikkeling van nieuwe bestrijdingstechnieken, middelen en natuurlijke vijanden blijft noodzakelijk om de ziekten en plagen in de hand te houden. Water, bemesting en emissie zijn nu en in de toekomst belangrijke aandachtspunten. Ieder lid van de coöperatie kan projecten of ideeën aandragen.

Het bestuur beslist welke projecten er daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarbij staat altijd het belang van de gezamenlijke leden voorop. Het bestuur houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering waar wordt gestemd over de begroting, deelname aan onderzoek en de jaarlijkse bijdrage per hectare.
De leden van de landelijke commissie Eenjarige Zomerbloeiers vormen samen tevens het bestuur van de gewascoöperatie.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2021