Morgen groeit vandaag

Verantwoorde Glastuinbouw

Verantwoorde Glastuinbouw is de koers van Glastuinbouw Nederland. Verantwoorde Glastuinbouw richt zich op Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De kernthema's van de branchevereniging. Jaarlijks worden de doelstellingen en acties aangescherpt in het jaarplan

De betekenis van Verantwoorde Glastuinbouw is tweeledig:

  1. Ondernemers in de glastuinbouw werken verantwoord en nemen verantwoordelijkheid voor hun handelen.
  2. Ondernemers verantwoorden zich naar de maatschappij en naar elkaar.

Kernwaarden

Goed werkgeverschap
Werknemers zijn ons kostbaarste kapitaal en onmisbaar voor een toekomstbestendige sector.  

Klimaatneutrale kas
Samen met partners transformeren wij de energievoorziening in de kas op zo’n manier dat in 2040 vanuit de kas geen toename meer plaatsvindt van de hoeveelheid CO2 in de lucht.

Gezond gewas
We telen in de kassen gezonde, weerbare groenten, bloemen en planten in een natuurlijk biologisch ecosysteem nagenoeg zonder emissie in het milieu.

Waterefficiënte Kas
We (her)gebruiken het water in de kas optimaal, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen (nagenoeg) niet in het milieu en voor onze omgeving voorkomen we wateroverlast.

IMVO-Convenant

De Nederlandse sierteeltsector heeft afspraken gemaakt over meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen. Dit is vastgelegd in een convenant dat breed wordt ondersteund door de sector. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tekenen het convenant namens de rijksoverheid. 

Circulaire Kas

De circulaire kas is een duurzaam productie-ecosysteem. Dit is het concept van Verantwoorde Glastuinbouw. In deze kas worden groenten, bloemen en (pot)planten geteeld binnen een duurzaam systeem met aandacht voor mens, milieu en omgeving.

Nieuws

Contact

Quincy von Bannisseht

Strategisch Manager

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Glastuinbouw Nederland

Jakoline v. Straalen @Jakolinev nov 04
Weet wanneer je thuis moet blijven met de #corona #beslisboom voor de #Glastuinbouw van @StigasNL. https://t.co/lPEGY51oDC
Jakoline v. Straalen @Jakolinev nov 04
Gezocht: meeloopstagiaire communicatie bij mijn collega's @LLTB_Roermond @limburg #glastuinbouw #landbouw https://t.co/Fze1T7OqJI
Jakoline v. Straalen @Jakolinev nov 02
Vandaag #AOGewasbescherming @LNVTweedeKamer. De #glastuinbouw werkt aan optimale balans tussen biologie, technologi... https://t.co/bzeeXPtZ69
Glastuinbouw Nederland - © 2020