Milieu

Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.

Contact

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Afscherming assimilatiebelichting

Sinds 1996 gelden voorschriften voor de afscherming van assimilatiebelichting. Deze worden steeds verder aangescherpt om lichtoverlast te beperken. Bij geschillen en procedures is het aan te raden de meest recente wettekst te raadplegen via www.overheid.nl (ga naar landelijke wet- en regelgeving en zoek op Activiteitenbesluit).

Stookinstallaties

De rookgassen van stookinstallaties moeten voldoen aan emissie-eisen. Daarnaast moeten de stookinstallaties zelf inclusief de brandstoftoevoer periodiek worden gekeurd.

Opslag stoffen

Voor de opslag van de verschillende stoffen gelden algemene voorschriften als de stof in meerdere sectoren wordt gebruikt. De voorschriften in het Activiteitenbesluit zijn meestal gebaseerd op een PGS (publicatiereeks gevaarlijke stoffen). Per sector kunnen wel specifieke aanvullende voorschriften of juist uitzonderingen gelden. Bekijk hier de factsheet van DCMR over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Besluit Activiteiten Leefomgeving

Het huidige Activiteitenbesluit wordt op termijn ondergebracht in de Omgevingswet, specifiek in het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De Omgevingswet geeft regionale overheden meer vrijheid om de voorschriften af te stemmen op de aard van de regio. In de buurt van natuurgebieden worden de milieuregels dus strenger dan in geïndustrialiseerde gebieden.

Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.

Contact

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024