Brabant/Zeeland

Nieuws

Nieuwe Oogst per februari voor alle leden Glastuinbouw Nederland

Vanaf 2019 zijn alle glastuinbouwondernemers verenigd in Glastuinbouw Nederland. De beleidsbeïnvloeding richting overheden, het aanjagen van innovaties en het uitwisselen van kennis vindt plaats vanuit één landelijke organisatie. In Glastuinbouw...

Contactpersonen

Wendy Klijn - Luijten

Regiocoördinator Brabant/Zeeland

Alexander Formsma

Regiocoördinator Brabant/Zeeland | Netwerkcoördinator

Biologische glasgroente

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies