Gewascoöperatie Lelie

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Lelie is in 2014 opgericht en heeft tot doel onderzoek te doen om knelpunten in de lelieteelt op te lossen en toekomstgericht onderzoek te initiëren. Het initiatief kwam vanuit de landelijke commissie Lelie die al jarenlang sturing en leiding geeft aan belangrijk onderzoek in Lelie, zowel voor de korte als de langere termijn.

Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak goedkoper en sneller is dan een individuele koers. De nadruk van de gewascoöperatie ligt op twee speerpunten: energie en plantgezondheid. De druk van plagen neemt toe door de intensivering van de teelt, maar de beschikbaarheid van middelen neemt af. Als gewascoöperatie participeren we in onderzoek wat gericht is op biologische bestrijding zoals tegen trips. Ook energie is en wordt een steeds grotere uitdaging. Zowel positieve als negatieve ontwikkelingen zorgen voor een steeds grotere uitdaging in de lelieteelt. Door de (pro)actieve houding van de coöperatie en het bestuur zijn we goed op weg in een grote verduurzamingsslag wat betreft het toepassen van LED-verlichting in de lelieteelt.

Ieder lid van de coöperatie kan projecten of ideeën inbrengen waarbij het belang van de gezamenlijke leden voorop gaat. De leden van de landelijke commissie Lelie vormen samen het bestuur van de gewascoöperatie Lelie.

Nieuws

Contact

Machteld Bouw

Netwerkcoördinator Lelie

Glastuinbouw Nederland - © 2024