Gewascoöperatie Tomaat

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Tomaat is in 2015 opgericht en heeft tot doel onderzoek te doen om knelpunten in de tomatenteelt op te lossen. Dit initiatief kwam vanuit de landelijke commissie Tomaat, die al jarenlang sturing en leiding geeft aan belangrijk onderzoek in tomatenteelt, zowel voor de korte als de langere termijn.

Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak van knelpunten via onderzoek goedkoper en sneller is dan een individuele koers. De nadruk van de gewascoöperatie ligt op plantgezondheid. Ieder coöperatielid kan projecten of ideeën, waarbij het belang van de gezamenlijke leden voorop gaat, aandragen.

2024

In 2024 zal de gewascoöperatie tomaat zich bezighouden met 2 onderwerpen. Het project Osiris loopt nog door en houdt zich bezig met het wortelmilieu en de weerbaarheid van de plant. Daarnaast wordt in januari gestart met een proef bij Vertify met de teelt van tomaten zonder zwavel. Dit is met name bedoeld om een sterker systeem met natuurlijke vijanden in de kas te krijgen. Mocht u zelf ideeën hebben kunt u deze aandragen bij de bestuursleden of de netwerkcoördinator.

Nieuws

Contact

Annelies Hooijmans

Netwerkcoördinator Tomaat

Glastuinbouw Nederland - © 2024