Gewascoöperatie Tomaat

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Tomaat is in 2015 opgericht en heeft tot doel onderzoek te doen om knelpunten in de tomatenteelt op te lossen. Dit initiatief kwam vanuit de landelijke commissie Tomaat, die al jarenlang sturing en leiding geeft aan belangrijk onderzoek in tomatenteelt, zowel voor de korte als de langere termijn.

Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak van knelpunten via onderzoek goedkoper en sneller is dan een individuele koers. De nadruk van de gewascoöperatie ligt op plantgezondheid. Ieder coöperatielid kan projecten of ideeën, waarbij het belang van de gezamenlijke leden voorop gaat, aandragen.

2021

De focus voor 2021 van de gewascoöperatie Tomaat ligt nog steeds bij onderzoek naar ToBRFV. Hiervoor is in 2019 en 2020 al heel veel uitgezocht. We bekijken in 2021 of en wat er nog meer nodig is. Daarnaast start een onderzoek naar Nesidiocoris. Een aantal studenten van de HAS in Den Bosch zal afstuderen op dit laatste onderwerp. Ook worden de vrijstellingen voor Verimark gefinancierd vanuit de coöperatie. Mocht u zelf ideeën hebben kunt u deze aandragen bij de bestuursleden of de netwerkcoördinator.

Nieuws

Contact

Annelies Hooijmans

Netwerkcoördinator Tomaat

Petra Eekhoff

Vaste vervanging voor Tomaat

Glastuinbouw Nederland - © 2021