Gewascoöperatie Tomaat

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Tomaat is in 2015 opgericht en heeft tot doel onderzoek te doen om knelpunten in de tomatenteelt op te lossen. Dit initiatief kwam vanuit de landelijke commissie Tomaat, die al jarenlang sturing en leiding geeft aan belangrijk onderzoek in tomatenteelt, zowel voor de korte als de langere termijn.

Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak van knelpunten via onderzoek goedkoper en sneller is dan een individuele koers. De nadruk van de gewascoöperatie ligt op plantgezondheid. Ieder coöperatielid kan projecten of ideeën, waarbij het belang van de gezamenlijke leden voorop gaat, aandragen.

2023

De focus voor 2023 van de gewascoöperatie Tomaat ligt op ziekten aan de wortels van de plant en de weerbaarheid van de plant in het project Osiris. Daarnaast wordt gekeken naar ziekten (schimmels en bacteriën) die vaker voorkomen bij koudere teelten in tomaat. Voor deze, bij koude eerder voorkomende ziekten, worden factsheets gemaakt. Ook is besloten om de zelftests voor ToBRFV met elkaar te vergelijken. Mocht u zelf ideeën hebben kunt u deze aandragen bij de bestuursleden of de netwerkcoördinator.

Lopend onderzoek

Nieuws

Contact

Annelies Hooijmans

Netwerkcoördinator Tomaat

Glastuinbouw Nederland - © 2023