Gewascoöperatie Tomaat

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Tomaat is in 2015 opgericht en heeft tot doel onderzoek te doen om knelpunten in de tomatenteelt op te lossen. Dit initiatief kwam vanuit de landelijke commissie Tomaat, die al jarenlang sturing en leiding geeft aan belangrijk onderzoek in tomatenteelt, zowel voor de korte als de langere termijn.

Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak van knelpunten via onderzoek goedkoper en sneller is dan een individuele koers. De nadruk van de gewascoöperatie ligt op plantgezondheid. Ieder coöperatielid kan projecten of ideeën, waarbij het belang van de gezamenlijke leden voorop gaat, aandragen.

2022

De focus voor 2022 van de gewascoöperatie Tomaat ligt op ziekten aan de wortels van de plant (vaak ook in combinatie met ToBRFV). Er wordt gekeken naar Fusarium oxysporum, maar ook het compleet ziektevrij maken van het gietwatersysteem wordt onderzocht. Via het project Osiris wordt gekeken naar het verhogen van de weerbaarheid van de wortels. Daarnaast is er ook weer ruimte voor vragen aangaande ToBRFV. Voor dit jaar worden de vrijstellingen voor Verimark opnieuw gefinancierd vanuit de coöperatie. Mocht u zelf ideeën hebben kunt u deze aandragen bij de bestuursleden of de netwerkcoördinator.

Nieuws

Contact

Annelies Hooijmans

Netwerkcoördinator Tomaat

Petra Eekhoff

Vaste vervanging voor Tomaat

Glastuinbouw Nederland - © 2022