Een gezonde en gelukkige samenleving

Een gezonde en gelukkige samenleving

Gezondheid & Geluk

Gezondheid op 1

Het bewustzijn van de positieve effecten van een gezonde leefstijl neemt zichtbaar toe. Mensen willen gezonder leven, de werkomgeving wordt groener en sinds de coronapandemie is de consumptie van groenten en fruit toegenomen.

De glastuinbouwsector draagt met haar gezonde producten bij aan de gezondheid en het welzijn van de samenleving. Onderzoek toont dit al geruime tijd aan. Ook de innovaties die in de sector plaatsvinden, vanuit onze innovatieprogramma's en SIGN, dragen bij aan maatschappelijke vraagstukken en maken de samenleving duurzamer.

Ambitie: een gezonde en gelukkige samenleving

Glastuinbouw Nederland gaat burgers, politiek en ondernemers binnen enkele jaren bewuster maken van de bijdrage die de glastuinbouwsector levert aan een gezonde en gelukkige samenleving. Als netwerkorganisatie pakken wij de regie om tal van bestaande initiatieven aan elkaar te verbinden en actie te nemen. Zo dragen we bij aan een verantwoorde, financieel gezonde, trotse en toekomstbestendige sector.

Samen met partners wordt vanuit dit thema gewerkt aan een stevigere positie van de Nederlandse glastuinbouw, waarmee kansen worden benut om positief ingebed te worden in de (arbeids)markt, beleidsagenda’s en instrumentarium. Via Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) werkt Glastuinbouw Nederland aan duurzame interventies voor meer gezondheid en geluk in de samenleving. 

Nieuws

Contact

Dewi Hartkamp

Programmamanager SIGN

Natasja van der Lely

Kwartiermaker Gezondheid & Geluk

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Glastuinbouw Nederland

A. Dewi Hartkamp @DewiNL sep 23
Opschaling #circulair ondernemen met reststromen ! opening Living Lab Dijkshoorn Bleiswijk #SIGN2030 door Adri Bom... https://t.co/m68OSltB4I
A. Dewi Hartkamp @DewiNL sep 22
zo leuk als iemand in #Dubai je bericht over #Dutchpaviljon #SIGN2030 https://t.co/AJa8E8cQVF
A. Dewi Hartkamp @DewiNL sep 17
#tuinbouw #circulair #valorisatie rapport EN producten! zoals desinfectiegel en bloempapier prachtig resultaat verw... https://t.co/AYdPlNwQLx
Glastuinbouw Nederland - © 2021