Gewascoöperatie Paprika

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Paprika heeft tot doel onderzoek te doen om knelpunten in de paprikateelt op te lossen en toekomstgericht onderzoek te initiëren. Het initiatief kwam vanuit de landelijke commissie Paprika, die al jarenlang sturing en leiding geeft aan belangrijk onderzoek in paprika, zowel voor de korte als de langere termijn.

Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak goedkoper en sneller is dan een individuele koers. De nadruk van de gewascoöperatie Paprika ligt op drie speerpunten: energie, plantgezondheid en water. Ieder lid van de coöperatie kan projecten of ideeën aandragen. Het bestuur beslist welke projecten er daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarbij staat altijd het belang van de gezamenlijke leden voorop. Het bestuur houdt jaarlijks een ledenvergadering waar wordt gestemd over de begroting en de jaarlijkse bijdrage per hectare.

De leden van de landelijke commissie Paprika vormen samen het bestuur van de gewascoöperatie Paprika.

Onderzoek 2023

De gewascoöperatie Paprika investeert in 2023 in elk geval in de volgende onderzoeken:

Plantgezondheid

  • PPS Stabiele ecosystemen met nadruk op Bladluis
  • PPS Biodiversiteit met nadruk op wantsen
  • PPS Jaarrond biologische bestrijding
  • PPS Rupsen
  • PPS Entomopathogene schimmels
  • PPS Bankerplanten
  • Uitval bij paprika

Water

  • PPS Voeding en gewasgezondheid

Energie

  • Paprika Weerbaar richting fossielvrij

Heeft u wensen of ideeën voor nieuw onderzoek, meld dit dan bij het bestuur van de gewascoöperatie.

Nieuws

Contact

Joke Vreugdenhil

Netwerkcoördinator Paprika

Glastuinbouw Nederland - © 2024