Gewascoöperatie Lisianthus

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Lisianthus is in 2014 opgericht en heeft tot doel onderzoek te doen om knelpunten in de lisianthusteelt op te lossen en toekomstgericht onderzoek te initiëren. Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak goedkoper en sneller is dan een individuele koers.

De druk van plagen, virussen en schimmels neemt toe terwijl de beschikbaarheid van middelen afneemt. Door middel van praktijkgericht onderzoek op verschillende knelpunten in de lisianthusteelt, zet de coöperatie in op preventie in plaats van bestrijden. Ook energie is een steeds grotere uitdaging. De intensiteit van de teelt brengt hoge gas- en stroomkosten met zich mee. Door wederom praktijkgericht onderzoek in LED, zet de coöperatie een goede stap in de verdere verduurzaming van de teelt.

Ieder lid van de coöperatie kan projecten of ideeën inbrengen waarbij het belang van de gezamenlijke leden voorop gaat. De voorzitter en penningmeester van de gewascoöperatie vormen samen het bestuur van de gewascoöperatie Lisianthus.

Nieuws

Contact

Jasper van Diemen

Netwerkcoördinator Lisianthus

Mark Meijers

Vaste vervanging voor Lisianthus

Glastuinbouw Nederland - © 2024