Gewascoöperatie Lisianthus

Contact

Koen Heijstek

Netwerkcoördinator Lisianthus

Gezamenlijk knelpunten oplossen

De gewascoöperatie Lisianthus is in 2014 opgericht en heeft tot doel onderzoek te doen om knelpunten in de Lisianthus teelt op te lossen en toekomstgericht onderzoek te initiëren. Het initiatief kwam vanuit de landelijke commissie Lisianthus, die al jarenlang sturing en leiding geeft aan belangrijk onderzoek in Lisianthus, zowel voor de korte als de langere termijn.

Uitgangspunt is dat een gezamenlijke aanpak goedkoper en sneller is dan een individuele koers. De nadruk van de gewascoöperatie ligt op drie speerpunten: energie, plantgezondheid en water. Ieder lid van de coöperatie kan projecten of ideeën inbrengen waarbij het belang van de gezamenlijke leden voorop gaat. De leden van de landelijke commissie Lisianthus vormen samen het bestuur van de gewascoöperatie Lisianthus.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2022