Een gezonder en gelukkiger Europa

Een gezonder en gelukkiger Europa

Europa

Europese verkiezingen 2024; uitleg voor de glastuinbouw

Webinar Europese Verkiezingen 2024

Downloads

Contact

Jesse Schevel

Specialist Public, Government & International Affairs

Samen gezonder en gelukkiger

Dat is onze visie voor de toekomst van Europa. Niet alleen heeft een groeiende en vergrijzende bevolking in Europa meer smaakvolle en gezonde voeding nodig, maar ook groene planten en fascinerende bloemen die bijdragen aan klimaatmitigatie, biodiversiteitsherstel en onze volksgezondheid en welzijn.

Europese voedselsoevereiniteit en gezondheid

Als toonaangevende producent van groenten, fruit, bloemen en planten in de EU kan de glastuinbouw de Europese voedselsoevereiniteit en de gezondheid van miljoenen Europeanen op de duurzaamst mogelijke wijze bevorderen. Met ons streven naar klimaatneutraliteit tegen 2040 en nagenoeg nulemissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in 2030 zet de Nederlandse glastuinbouw zich in om een substantiële en duurzame bijdrage te leveren aan een gezonder, gelukkiger en groener Europa.

Ambitie: versterken positie glastuinbouw in Europa

De Nederlandse glastuinbouw is een hoogtechnologische en circulaire sector die sterk kan bijdragen aan het behalen van de verschillende doelen van de Europese Green Deal. Onze inzet is om het innovatieve en circulaire karakter van de glastuinbouw nader onder de aandacht te brengen in Brussel. Lees meer over onze ambities en speerpunten in ons jaarplan 2024.

Europese lobby

Glastuinbouw Nederland wil daarom, samen met de EU-lobbyisten van Nederlandse ketenpartners, onze koepelorganisatie COPA-COGECA en tuinbouworganisaties uit andere EU-lidstaten, een krachtige Brusselse tuinbouwlobby neerzetten. Samen brengen we de belangen van de glastuinbouw beter voor het voetlicht en werken we aan maatwerk voor de sector in Europese wet- en regelgeving.

Europese verkiezingen 2024; uitleg voor de glastuinbouw

Webinar Europese Verkiezingen 2024

Downloads

Contact

Jesse Schevel

Specialist Public, Government & International Affairs

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024