Onderzoek en projecten

Biodiversiteit in en om de Kas

Lopend

Doel: Dit project beoogt herstel van de biodiversiteit om de kas, voor een beter imago en vanuit maatschappelijke verantwoording. Daarbij is het doel een zo laag mogelijk risico op extra plaag- en ziektedruk en het onwikkelen van beter…

LOX tegen Plagen

Lopend

Doel: Het doel van dit project is plaagvrij materiaal (plant, substraat etc.) door middel van verstikking van plagen na het wegnemen van zuurstof uit gewas of substraat met stikstofgas (N2, LowOxygen, LOX). Aan het eind van het project is…

Meer

Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

Het innovatieprogramma 'Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid' stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Dit leidt tot een structurele aanpak om ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen vanuit 4 pijlers:

  1. Weerbaar gewas
  2. Robuust weerbare teeltsystemen
  3. Slimme en innovatieve technologieën
  4. Effectief duurzaam middelen- en maatregelenpakket.

Over deze databank

Via deze databank zijn honderden onderzoeken op het gebied van plantgezondheid te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Zoek een onderzoek door een zoekopdracht te geven in de zeer uitgebreide zoekfunctie. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u de resultaten.

Let op: Raadpleeg voorafgaand aan het toepassen van middelen altijd eerst het huidig geldende Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

Contact

Margreet Schoenmakers

Programmamanager innovatie Plantgezondheid

Glastuinbouw Nederland - © 2024