Onderzoek en projecten

A million friends: weerbare teeltsystemen

Afgerond

Dit deelproject is onderdeel van een breder programma A million friends. Doel: Het overkoepelende doel is om gewasoverstijgend nieuwe weerbare teeltsystemen te ontwikkelen met circulaire substraten, die geaccepteerd worden door het…

Ralstonia pseudosolanacearum (fylotype I)

Lopend

Ralstonia pseudosolanacearum (fylotype I), gevonden in het Nederlandse oppervlaktewater, een nieuwe bedreiging voor de Nederlandse akker- en tuinbouw. Doel: Dit project heeft als doel kennis te genereren over de biologie van R.…

Starwars

Lopend

Doel: Het doel is het ontwikkelen van lasertechnologie waarmee we insecten (overdrager van virusziekten) preventief uit de kas kunnen weren of waarmee we insecten gericht kunnen elimineren. Telers kunnen lasertechniek inzetten als systeem…

Meer

Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

Het innovatieprogramma 'Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid' stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Dit leidt tot een structurele aanpak om ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen vanuit 4 pijlers:

  1. Weerbaar gewas
  2. Robuust weerbare teeltsystemen
  3. Slimme en innovatieve technologieën
  4. Effectief duurzaam middelen- en maatregelenpakket.

Over deze databank

Via deze databank zijn honderden onderzoeken op het gebied van plantgezondheid te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Zoek een onderzoek door een zoekopdracht te geven in de zeer uitgebreide zoekfunctie. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u de resultaten.

Let op: Raadpleeg voorafgaand aan het toepassen van middelen altijd eerst het huidig geldende Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

Contact

Margreet Schoenmakers

Programmamanager innovatie Plantgezondheid

Glastuinbouw Nederland - © 2024