Medewerkers

Ruud Paauwe

Directeur | Secretaris Kennis in je Kas

Roger Abbenhuijs

Specialist Communicatie

Quincy von Bannisseht

Strategisch Manager

Arthur van den Berg

Netwerkcoördinator | Themaspecialist Water

Hans van den Berg

Procesmanager Warmte

Aron Boerefijn

Netwerkcoördinator

Jacob Boskma

Controller

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron | Kennis in je Kas

Leonie Claessen

Landelijk beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Simone van Dijk

Medewerker Backoffice

Frits van Dijkman

Regiocoördinator Brabant/Zeeland

Petra Eekhoff

Netwerkcoördinator

Alexander Formsma

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Edwin van Geest

Netwerkcoördinator | Regiocoördinator Noord-Holland

Hans van Geest

Regiocoördinator Zuid-Holland

Dewi Hartkamp

Programmamanager SIGN

Koen Heijstek

Netwerkcoördinator

Astrid van der Helm

Netwerkcoördinator

Annemie Hermans

Regiocoördinator Limburg

Monique Hazebroek

Financiële administratie

Annelies Hooijmans

Coördinator Ondernemersnetwerken

Thijs Jacobs

Beleidsadviseur EU

Simone de Jong

Medewerker Backoffice

Margreet Kennepohl

Financiële administratie

Annelies Kerkhof

Team Assistent & Events

Jos van Kester

Relatiebeheerder

Wendy Klijn - Luijten

Regiocoördinator Brabant/Zeeland

Jorrit Koeman

Themaspecialist Plantgezondheid | Kwartiermaker Kennis in je Kas

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Amy van der Lei

Specialist Communicatie

Wilma Leijerzapf

Medewerker Backoffice

Peter Loef

Beleidsspecialist Arbeid

Dennis Medema

Themaspecialist Energie

Mark Meijers

Netwerkcoördinator

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Margreet Schoenmakers

Themaspecialist / Programmamanager Water

Gerard Selman

Regiocoördinator Friesland/NOP/Overijssel & Gelderland-West

Robert Solleveld

Themaspecialist Energie

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Peter Tamerus

Procesmanager Warmte

Janny Trouw

Netwerkcoördinator

Helma Verberkt

Beleidsspecialist / Programmamanager Plantgezondheid

Harrie Vreman

Regiocoördinator Gelderland-Oost & Groningen/Drenthe

Joke Vreugdenhil

Netwerkcoördinator

Jeannette Vriend

Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP)

Ilse Zwinkels

Medewerker Backoffice

Glastuinbouw Nederland - © 2020