Medewerkers

Roger Abbenhuijs

Specialist Communicatie

Quincy von Bannisseht

Strategisch Manager

Arthur van den Berg

Netwerkcoördinator

Hans van den Berg

Procesmanager Warmte

Aron Boerefijn

Netwerkcoördinator

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron & Kennis in je Kas

Leonie Claessen

Landelijk beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening | Regio-ondersteuner Noord-Holland

Simone van Dijk

Medewerker Backoffice

Aat Dijkshoorn

Projectleider Het Nieuwe Telen en Gebiedsgerichte Aanpak Water

Petra Eekhoff

Netwerkcoördinator

Alexander Formsma

Regio-ondersteuner Brabant/Zeeland

Edwin van Geest

Netwerkcoördinator

Hans van Geest

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening | Regio-ondersteuner Zuid-Holland

Dewi Hartkamp

Programmamanager SIGN

Astrid van der Helm

Netwerkcoördinator

Annemie Hermans

Regio-ondersteuner Limburg

Monique Hazebroek

Financiële administratie

Annelies Hooijmans

Coördinator Ondernemersnetwerken

Hanne Hylkema

Specialist Communicatie

Simone de Jong

Medewerker Backoffice

Margreet Kennepohl

Financiële administratie

Annelies Kerkhof

Team Assistent & Events

Jos van Kester

Relatiebeheerder / Netwerkcoördinator

Wendy Klijn - Luijten

Regio-ondersteuner Brabant/Zeeland

Jorrit Koeman

Themaspecialist Plantgezondheid | Kwartiermaker Kennis in je Kas

Amy van der Lei

Specialist Communicatie

Wilma Leijerzapf

Medewerker Backoffice

Peter Loef

Beleidsspecialist Arbeid

Dennis Medema

Innovatiespecialist Energie - Kas als Energiebron

Mark Meijers

Netwerkcoördinator

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Margreet Schoenmakers

Innovatiespecialist | Programmamanager Water

Gerard Selman

Regio-ondersteuner Friesland/NOP/Overijssel & Gelderland-West

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Peter Tamerus

Procesmanager Warmte

Janny Trouw

Netwerkcoördinator

Rob van der Valk

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Helma Verberkt

Beleidsspecialist | Programmamanager Plantgezondheid

Harrie Vreman

Regio-ondersteuner Gelderland-Oost & Groningen/Drenthe

Joke Vreugdenhil

Netwerkcoördinator

Jeannette Vriend

Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP)

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies