Jaarplan 2024

Het jaarplan 2024 bevat op hoofdlijnen de speerpunten van Glastuinbouw Nederland. Het geeft per team inzicht in de ambities en op welke aspecten de focus in 2024 ligt.

Glastuinbouw Nederland - © 2024