Jaarplan 2023

Het jaarplan 2023 bevat op hoofdlijnen de speerpunten van Glastuinbouw Nederland. Het geeft per team inzicht in de ambities en op welke aspecten de focus in 2023 ligt.

Glastuinbouw Nederland - © 2023