Cursus Duurzaam telen potorchidee, wat is haalbaar? (vol)

Datum 28 oktober 2021
Tijd 13:00 - 16:30
Locatie Wisselend
Contact Astrid van der Helm

Onder de titel ‘Duurzaamheid, wat is haalbaar?’ organiseert Kas als Energiebron dit najaar samen met Adviesbureau AAB een reeks cursussen. Doel van deze bijeenkomsten is om ondernemers in de glastuinbouw bij te praten over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van verduurzaming op energiegebied. De cursus is opgezet in samenwerking met de werkgroep Duurzaamheid & Ketenkwaliteit van Orchidee Nederland. Er loopt op dit moment een pilotcursus in potorchidee, die door de deelnemers bijzonder positief ontvangen is. Het moment is nu aangebroken om de cursus ook aan te bieden aan de andere bedrijven met potorchideeën. De cursus beslaat drie dagdelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Besparen
  • Restwarmte
  • Warmtepompen
  • Aardwarmte
  • Bio-energie
  • CO2
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Energie opslag

Cursusleiders zijn Erik Bax (AAB) en Robert Solleveld (Glastuinbouw Nederland). De cursusleiders gaan aan de slag met kleine groepen telers of teeltspecialisten om zodoende de praktijk en theorie goed te kunnen combineren. Zo kunnen bijvoorbeeldvragen uit de groep dienen als business case in de cursus. Tevens wordt een aantal scenario’s meegenomen om de cursisten duidelijk te maken met welke uitdagingen ze in de toekomst te maken krijgen. De werkgroep Duurzaamheid & Ketenkwaliteit hecht er veel belang aan dat alle bedrijven zich op deze manier voorbereiden op de toekomst.

Kosten
De kosten voor deelname worden daarom voor één deelnemer per bedrijf gedragen door Orchidee Nederland. Dit betekent niet dat deelname vrijblijvend is. We verwachten dat de deelnemers alle 3 de dagdelen aanwezig zijn. Mochten er meer deelnemers van één bedrijf willen deelnemen dan kan dat voor eigen kosten. 

Cursusdata en locaties
De cursus start op donderdag 28 oktober. Vervolgdata zijn: donderdag 18 november en donderdag 9 december. De bijeenkomsten duren van 13.00 uur tot circa 16.30 uur en vinden steeds plaats op het bedrijf van een van de deelnemers.

Bij veel belangstelling zullen er meerdere cursussen georganiseerd worden. Let op: deze cursus zit vol, aanmelden is niet meer mogelijk.

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Voor de cursus kunnen alleen leden van Orchidee Nederland zich aanmelden.

Kom in de Kas

2 april 2022 - 3 april 2022
Glastuinbouw Nederland - © 2021