Gewasbijeenkomst Snij-Cymbidium

Datum 20 juni 2024
Tijd 13:15 - 17:00
Locatie Locatie 1: Wageningen University & Research, Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk
Locatie 2: Delphy, Violierenweg 3, 2665 MV Bleiswijk
Contact Jasper van Diemen

Tijdens deze gewasbijeenkomst voor leden van de gewascoöperatie Snij-Cymbidium komen diverse onderwerpen aan de orde op het gebied van energie, gewasbescherming, water en weerbaar telen. 

Bij Wageningen University & Research bezoekt u KAS2030 wordt u bijgepraat over lopende energieprojecten. Vervolgens worden bij Delphy Improvement Centre resultaten gepresenteerd van de screeningsproef, waarbij diverse biologische en groene middelen zijn getest tegen Opogona in diverse stadia. Ook krijgt u meer informatie over de Kader Richtlijn Water en tot slot krijgt u een korte masterclass Weerbaar Telen. Kortom, een actueel en gevarieerd programma!

PROGRAMMA
13.15 uur    Ontvangst bij Wageningen University & Research
13.30 uur    Opening door Leo van der Helm (voorzitter gewascoöperatie Snij-Cymbidium)
13.40 uur    Toelichting lopende energieprojecten door Frank Kempkes (Wageningen University & Research)
14.25 uur    Toelichting programma Kas als Energiebron door Robert Solleveld (Glastuinbouw Nederland)
14.30 uur    Korte wandeling naar Delphy Improvement Centre
14.45 uur    Screeningsproef Opogona (Bananenboorder) door Dion Duijvestijn en Sergio Harinck (Vertify)
15.15 uur    Kader Richtlijn Water en methodes voor waterontsmetting door 
Arthur van den Berg (Glastuinbouw Nederland)
15.45 uur    Korte Masterclass Weerbaar Telen door Wilma Windhorst
16.30 uur    Netwerkborrel
17.00 uur    Einde bijeenkomst

Locaties
Locatie 1: Wageningen UR Glastuinbouw, Violierenweg 1, 2665 MV  Bleiswijk
Locatie 2: Delphy Improvement Centre, Violierenweg 3, 2665 MV  Bleiswijk

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot 19 juni 2024, 12.00 uur, mits er nog plaats is. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Gewascoöperatie Snij-Cymbidium.

Annuleren
Bent u onverhoopt verhinderd, geef dit dan door aan Jasper van Diemen jvandiemen@spam-protectglastuinbouwnederland.nl, wellicht dat een collega uw vrijgekomen plaats kan invullen. In overleg kunt u een vervanger sturen.

Beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze bijeenkomst. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dit vooraf aangeven via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.
 

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

 

 

Glastuinbouw Nederland - © 2024