Webinar Arbeid: Hoe bereid ik me voor op de Arbowet inspectie?

Datum 3 augustus 2021
Tijd 12:00 - 13:00
Locatie Online
Contact Peter Loef

Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) heeft aangekondigd in september inspecties uit te gaan voeren in de glastuinbouw. Zie ook dit nieuwsbericht. Tijdens dit webinar krijgt u informatie ter voorbereiding op een mogelijke inspectie. Wat moet u hebben klaarliggen en hoe gaat u om met vragen van de Inspecteurs?

Voorzitter Adri Bom-Lemstra en beleidsspecialist Arbeid Peter Loef van Glastuinbouw Nederland hebben inmiddels een gesprek met de programmamanager van de ISZW gehad. Daarin is duidelijk aangegeven dat de focus komt te liggen op arbeidsomstandigheden en met name het gebruik gewasbeschermingsmiddelen. De inspecteurs beginnen breed en brengen, als daar aanleiding toe is, gedurende het proces verder focus aan naar specifieke teelten. De inspecties vinden zowel onaangekondigd als aangekondigd plaats. Die keuze hangt ook af van de bekendheid van bepaalde bedrijven bij de ISZW en van de gekozen aanpak door de betreffende inspecteur.

Sprekers

  • Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland
  • Albert van der Burg, arbeidsdeskundige Stigas

Het webinar wordt geleid door Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid Glastuinbouw Nederland.

Onlangs organiseerde de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een webinar voor de rund- en melkveebedrijven waar ook een inspectierond heeft plaatsgevonden. Zeker óók de moeite waard te bekijken.

Aanmelden
Dit webinar is alleen te bezoeken door leden van Glastuinbouw Nederland. Meld u aan via de aanmeldbutton (log hiervoor in). Aanmelden is verplicht en kan tot 3 augustus, 9.00 uur.

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar ontvangt u om 11.00 uur per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

Glastuinbouw Nederland - © 2022