Webinar Bio4Safe over sensoren en biostimulanten

Datum 14 januari 2021
Tijd 10:00 - 12:00
Locatie Online
Contact Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland is als observer partner betrokken bij het project Bio4Safe. Dit project is een Interreg project en waarin partners uit Nederland (Proeftuin Zwaagdijk), België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samenwerken. In het project, dat loopt tot 31 juli 2021, wordt de rol van biostimulanten in combinatie met innovatieve meetsensoren in de praktijk getest om het nutriënten- en watergebruik in de tuinbouw significant terug te dringen.
Op 14 januari 2021 organiseert het Bio4Safe consortium een webinar voor kwekers over het gebruik van sensoren en biostimulanten in de glastuinbouw. Dit interactieve webinar start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. Aan bod komen de resultaten van de proeven met biostimulanten en sensoren op kleinfruit, groenten en sierteeltgewassen. Ook wordt er een overzicht gegeven van biostimulanten en sensoren. Deelname is gratis.

Glastuinbouw Nederland

Peter Oei @ptroei jan 20
Nieuwe challenge vanuit ministerie van LNV: welke producten kun je uit riet, olifantsgras en lisdodde maken? Nehis... https://t.co/Cf9Nt9YpHa
Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 20
Noodzakelijk agrarisch werk blijft mogelijk tijdens avondklok, nieuwe steun noodzakelijk. #glastuinbouw... https://t.co/Belqa7D1Rj
Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 20
Glastuinbouw Nederland - © 2021