Workshop Efficiënter CO2-gebruik in paprika

Datum 4 oktober 2022
Tijd 15:00 - 16:30
Locatie Wageningen University & Research BU Glastuinbouw, Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk
Contact Joke Vreugdenhil

Door de hoge gasprijs neemt het gasgebruik in de glastuinbouw af, en daarmee de beschikbare hoeveelheid CO2 als bijproduct. Alternatieve bronnen van CO2 zijn duur (OCAP, zuivere CO2). Daarnaast zijn er afspraken over verlaging van de CO2-emissie in de hele tuinbouwsector. Het wordt dus belangrijk om de CO2 efficiënt(er) te benutten door het gewas en het verlies te minimaliseren. Hiervoor is in opdracht van Kas als Energiebron en Kennis in je Kas (KIJK) een project gestart waarin voor chrysant en paprika wordt gekeken naar de beste CO2 strategie met minimale CO2 verliezen. In deze workshop willen we kijken naar recente inzichten uit CO2-onderzoek, maar ook bespreken welke keuzes telers nu maken. Waar liggen kansen om de CO2 benutting verder te verhogen, gelet op bijvoorbeeld lichtniveau, ventilatie en teeltfase? Welke vragen zie je graag beantwoord? Hoe kunnen model en scenario berekeningen daarop antwoord geven?

Programma
15.00 uur Ontvangst
15.15 uur Opening door Pieter de Visser (Wageningen UR Glastuinbouw)
15.20 uur Waarom moet CO2 aandacht krijgen?
15.30 uur CO2 en plantengroei: huidige kennis, lopende proeven (presentatie Wageningen UR Glastuinbouw)
15.45 uur Brainstorm en discussie (evt. in kleine groepjes): hoeveel CO2 wordt gebruikt, en wat zijn de uitdagingen in de teeltpraktijk?
16.30 uur Gezamenlijk aangeven van de uitdagingen, kennisvragen en vervolg

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot 3 oktober 2022, 12.00 uur, mits er nog plaats is.

Annuleren
Bent u onverhoopt verhinderd, geef dit dan door via jvreugdenhil@spam-protectglastuinbouwnederland.nl, wellicht dat een collega uw vrijgekomen plaats kan invullen. In overleg kunt u een vervanger sturen.

Beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze bijeenkomst. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dit vooraf aangeven via info@spam-protectkasalsenergiebron.nl.

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Glastuinbouw Nederland - © 2022