Europese Green Deal

Verduurzaming Plantgezondheid in de glastuinbouw

Contact

Quincy von Bannisseht

Specialist Duurzaamheid en Communicatie

Jesse Schevel

Specialist Public, Government & International Affairs

Wat is de Green Deal?

De Europese Commissie presenteerde op 11 december 2019 de Europese Green Deal, een programma bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan. Doelstelling is om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. In het voorjaar van 2020 kwam de Commissie met twee bijbehorende strategieën.

 1. De ‘Van-boer-tot-bord’-strategie – naar een gezonder en duurzaam voedselsysteem.
 2. De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – herstellen van de biodiversiteit in Europa.

Deze strategieën (factsheet) samen wijzen de weg naar een nieuw evenwicht tussen natuur, voedselsystemen en biodiversiteit en moeten leiden tot:

 1. Gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel voor iedere Europeaan;
 2. Aanpak klimaatverandering;
 3. Betere bescherming milieu;
 4. Herstel biodiversiteit;
 5. Eerlijke opbrengsten in de voedselketen;
 6. Meer biologische landbouw.

Dit vindt Glastuinbouw Nederland van de Green Deal

De Nederlandse glastuinbouw draagt bij aan het geluk en de gezondheid van mensen. Vanuit die positie volgt Glastuinbouw Nederland een strategie waarbij zij vanuit een constructieve houding positief reageert op de Green Deal.

 1. Klimaat en milieu: In 2030 telen glastuinbouwbedrijven gezonde groenten, bloemen en planten in een ecosysteem in een circulaire kas, nagenoeg zonder residu op het product en emissie van gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten en assimilatielicht naar de omgeving. Dit past in het streven van de Commissie naar een duurzaam voedselsysteem, mits dat begrip ook duidelijk wordt gedefinieerd;
 2. Energie en hergebruik: Glastuinbouw Nederland zet volop in op de energietransitie en wil het doel voor 2030 scherper stellen in lijn met het Nederlandse regeerakkoord. Aandacht voor een level playing field blijft altijd prioritair. Daarnaast dient het EU-beleid te zorgen voor de beschikbaarheid van een breed pallet aan duurzame energieopties en -technieken. De EU dient het voortouw te nemen met betrekking tot bio-, kern- en windenergie in dichtbevolkte regio’s. Steun aan koplopers op het gebied van CO2-afvang, -opslag en -gebruik, zoals de Commissie wil, juicht Glastuinbouw Nederland toe;
 3. Gewasbescherming: Ondernemers maken volop gebruik van biologische bestrijding binnen een IPM-strategie. De afgelopen twintig jaar is de milieu-impact met 90% gedaald. Door verdere inperking van het pakket aan beschikbare middelen komt het reeds ver gevorderde IPM-systeem echter in de knel. Daarom zijn nodig: een versnelling van de toelating van laag-risico middelen, beter aansluitende wetgeving voor biostimulanten en ruimte voor nieuwe veredelingstechnieken (zoals Crispr-Cas);
 4. Biodiversiteit: De land- en tuinbouw kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het oplossen van het verlies aan biodiversiteit. De sector moet dus niet als oorzaak van het probleem worden beschouwd. Ondernemers die maatregelen nemen die gunstig uitpakken voor de biodiversiteit, dienen beloond te worden;
 5. Biologisch telen: De glastuinbouw ambieert te komen tot minder milieulast, een betere gezondheid en meer biodiversiteit. Dat kan door alle teelten in een gesloten kas te plaatsen, nieuwe hightech te ontwikkelen en nieuwe veredelingstechnieken toe te passen. Het eenzijdig inzetten op biologische teelt, zoal de Commissie wil - past niet in dit beeld. Biologische teelt vergt meer productieareaal en veroorzaakt in sommige gevallen meer emissie dan reguliere glastuinbouw;
 6. Water en omgeving: De Nederlandse glastuinbouw laat een gunstige waterfootprint achter. Dat toont volgens Glastuinbouw Nederland aan dat het gebruik van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vrij moet zijn en ingezet moet worden op verlaging van de emissie naar het milieu;
 7. Natuurgebieden: Glastuinbouw Nederland ondersteunt de bescherming van ‘top-natuur’, tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Maar deze doelstelling moet in het geval van Nederland worden getoetst op realisme.

Verduurzaming Plantgezondheid in de glastuinbouw

Contact

Quincy von Bannisseht

Specialist Duurzaamheid en Communicatie

Jesse Schevel

Specialist Public, Government & International Affairs

Glastuinbouw Nederland - © 2024