KasTopics

2023

16 november: Waterstromen tijdens de teeltwisseling, daling CO2-emissie glastuinbouw en Tweede Kamerverkiezingen

2 november: fiscale maatregelen, kleine teelten & toekomst arbeidsmigratie

5 oktober: Voorkomen lozing op oppervlaktewater bij de teeltwisseling en toekomst arbeidsmigratie

21 september: Prinsjesdag 2023

7 september: actualiteit in politiek Den Haag en stand van zaken energiebelasting

6 juli: Nieuwe wetgeving gietwater en nieuwe Pensioenwet

22 juni: Toolkit Gezondheid & Geluk, Energiebelastingen, EG-regeling en Natuurherstelwet

8 juni: Lekstromen, huisvesting en vernieuwde energievisie

25 mei: Zonnepanelen op kassen, actualiteit in Energie en Digitalisering

16 mei: Ondermijning, Natuurherstelwet en Energiebesparingsplicht

4 mei: Waterkwaliteit, voorjaarsnota en belang van een convenant

20 april: Energieregelingen, plantgezondheid in de EU en leerprojecten in de regio

23 maart: Bestuurlijk overleg Energieconvenant, lichtemissie en Kom in de Kas

9 maart: Energiedossiers, internationale werknemers en verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

23 februari: Impactanalyse belastingwijzigingen en ruimtelijkordeningsregelingen Water & Bodem

7 februari: Impactanalyse energiebelastingen en meerwaarde goede dialoog

26 januari: Energiebelastingen, Human Capital Agenda en Grüne Woche

12 januari: Bijeenkomsten energieconvenant en nieuwe cao

Glastuinbouw Nederland - © 2023