KasTopics

2024

11 april: Werkbezoek Ctgb, veilig werken en EU sierteeltmanifest

28 maart: LichtEvent, uitstel Natuurherstelwet en verbetering waterkwaliteit

14 maart: pilots Kas als Ecosysteem, Kasgroeit en toolkit Gezondheid & Geluk

29 februari: nieuwe stikstof-emissienormen, voldoende externe CO2 en precisie gewasbescherming

15 februari: Tweede Kamerdebat Tuinbouw, Nota Ruimte en HR-netwerk Glastuinbouw

1 februari: Nieuwe cao Glastuinbouw, veredelingstechnieken en openstelling SWIG

18 januari: update Kas als Energiebron en watercoaches

Glastuinbouw Nederland - © 2024