Overzicht omgevingsdiensten

Omgevingsdienst Nederland is de vereniging van de 29 omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) in Nederland. Deze omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincies, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Bekijk via de website van Omgevingsdienst NL het overzicht van omgevingsdiensten per gebied.

Glastuinbouw Nederland - © 2024