Dominique van der Hoeven nieuwe beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

De 39-jarige Dominique van der Hoeven uit Vlaardingen is op 1 november begonnen bij Glastuinbouw Nederland als de nieuwe beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening. Dominique was hiervoor vijftien jaar werkzaam bij de gemeente Westland, waar hij diverse glastuinbouwdossiers in zijn portefeuille had. “Ik vind het een mooie uitdaging om de ervaring die ik in het Westland heb opgedaan nu landelijke te kunnen inzetten.”

In zijn eerste week kreeg hij zijn mailbox niet leeg. “Leden en andere sectorgenoten wisten me al snel te vinden”, geeft hij als reden op. “Het zegt ook wat over de actualiteit van de diverse thema’s op gebied van ruimtelijke ordening. Denk maar aan stikstof, bestemmingsplannen en omgevingswet.” Dominique volgt Leonie Claessens op die Glastuinbouw Nederland op 1 augustus heeft verlaten.

Bekend terrein
Hoewel hij geen glastuinbouwachtergrond heeft, is de sector al geruime tijd bekend terrein voor Dominique. Om te beginnen met zijn eerste bijbaantjes. “Ik woonde destijds in Maassluis en heb paprika’s geplukt in Naaldwijk en Schipluiden.” Blijkbaar sprak de dynamiek van de sector hem toen al aan, want in zijn periode bij gemeente Westland heeft hij zich nadrukkelijk beziggehouden met de glastuinbouw. Dat varieert van de functie van accountmanager glastuinbouw en begeleider van de herstructurering tot opsteller van de Westlandse glastuinbouwvisie ‘Hart voor Glas’ en van het bestemmingsplan van de gemeente.

Andere vraagstukken
“De glastuinbouw was heel nadrukkelijk aanwezig in mijn portefeuille, mede ook door mijn betrokkenheid bij Greenports West-Holland en Greenports Nederland. In die vijftien jaar ben ik besmet geraakt met het glastuinbouwvirus. Ik vind het een heel mooie sector; veel dynamiek, veel ondernemerszin. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de landelijke doorontwikkeling van de sector”, zo onderbouwt Dominique zijn komst naar Glastuinbouw Nederland.
Na vijftien jaar te hebben gewerkt vanuit de belangen van gemeente Westland, kijkt hij uit naar werken op landelijke schaal. “Andere gebieden hebben deels ook andere vraagstukken, daar hoop ik ondernemers mee te kunnen helpen. Mijn in het Westland opgebouwde expertise komt daarbij ongetwijfeld goed van pas.”

Dominique van der Hoeven

Glastuinbouw Nederland - © 2024