Tijdelijke bescherming voor derdelanders uit Oekraïne stopt 4 september

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. Dit houdt onder andere in dat zij geen automatisch recht meer hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit betekent niet dat derdelanders helemaal geen recht meer hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Vanaf 4 september 2023 is een reguliere asielprocedure verplicht voor deze groep. Daarnaast moet de werkgever in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.

De Rijksoverheid communiceert de voorwaarden bij dit traject. De groep derdelanders is door de overheid per brief op de hoogte gesteld van de veranderende situatie vanaf 4 september 2023.
Mensen met de Oekraïense nationaliteit kunnen onder voorwaarden werken in Nederland. Mensen die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, maar wel in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hebben, mogen ook onder voorwaarden in Nederland werken. Deze groep mensen wordt 'derdelanders' genoemd. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne maakt dit mogelijk.

Wat kan ik doen als werkgever?
Wil je weten of jouw Oekraïense werknemer vanaf 4 september nog in Nederland mag werken? Derdelanders hebben een o-document gekregen. Als de derdelander vanaf 4 september 2023 niet meer onder de richtlijn valt, dan staat er een vervaldatum in zijn/haar o-document. Als dit het geval is dan gelden vanaf dan de regels en procedures die bij een reguliere asielprocedure horen. Als je deze groep werknemers in dienst wil houden vanaf 4 september, vraag dan een tewerkstellingsvergunning aan bij UWV. Het UWV moet binnen vijf weken een beslissing nemen. Heb je hierover vragen of wil je hierover ervaringen delen uit jouw praktijk? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024