Klimaatadaptatie

Klimaatveranderingen

Nederland moet aan de slag om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast. Ook voor deze opgave biedt de glastuinbouw kansen. De glastuinbouwsector loopt voorop als het gaat om het vinden van innovatieve oplossingen voor klimaat. Deze worden nu al op bedrijven toegepast. Het gaat dan niet alleen meer enkel om het vasthouden van regenwater in de kassen door dit te gebruiken als gietwater. Denk ook aan nieuwe oplossingen zoals het sluiten van de waterkringloop, het benutten van waterbassins en kasdaken voor het bergen van piekbuien.

Contact

Leonie Claessen

Beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Glastuinbouw Nederland - © 2022