Teeltwisseling

Contact

Arthur van den Berg

Themaspecialist Water

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Een belangrijk moment

De teeltwisseling is nog te vaak een oorzaak van het overschrijden van de normen voor de waterkwaliteit. Het is dan ook een drukke periode waarin veel in korte tijd moet gebruiken. Des te belangrijker om lozingen op het oppervlaktewater te voorkomen. Deze waterstromen bevatten vaak meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en hebben daardoor een, vaak negatief, effect op de waterkwaliteit.

Aandacht voor waterkwaliteit gevraagd

Bewust omgaan met de waterstromen tijdens de teeltwisseling is van groot belang. Onnodige, voor het oppervlaktewater belastende lozingen, zijn veelal te voorkomen. Een doordachte planning van de teeltwisseling en exacte kennis van de waterstromen op het bedrijf is een eerste vereiste.

Aandacht voor kas en teeltsysteem

De teeltwisseling is bij uitstek het moment om technische veranderingen door te voeren, maar ook om de kas en het teeltsysteem grondig te reinigen. Het reinigingswater bevat vaak nog meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, waardoor het niet zomaar geloosd mag worden. Ook bij de start van de teelt kunnen waterstromen vrijkomen die niet (volledig) kunnen worden hergebruikt. Vaak wordt het niet hergebruiken van deze waterstromen niet gezien als lozing, terwijl dat wel zo is.

Waterbewust én efficiënt van teelt wisselen

Hoe kun je van teelt wisselen zonder dat het oppervlaktewater wordt belast? Hoe maak je optimaal gebruik van de riolering? Hoe voorkom je lozingen (en/of riool overstorten) rondom de teeltwisseling? Kijk op glastuinbouwwaterproof.nl voor de wettelijke verplichtingen en handige tips om de milieubelasting tijdens de teeltwisseling te beperken.

Contact

Arthur van den Berg

Themaspecialist Water

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024