Nieuwe mogelijkheden voor biologische bestrijding van bladluis, witte vlieg en trips met entomopathogene schimmels

Beschrijving

Doel:
Verbetering mogelijkheden biologische bestrijding. Het doel van dit project is om de inzet van entomopathogene schimmels voor de bestrijding van bladluis, witte vlieg en trips te verbreden en verbeteren met nieuwe isolaten, formuleringen, methoden voor verspreiding en instandhouding en tijdelijke of plaatselijke klimaatoptimalisaties.

Projectbeschrijving:
Entomopathogene schimmels bieden veel potentie als biologisch correctiemiddel, onder andere bij lage temperaturen, maar dit wordt tot nu toe nog maar beperkt benut doordat sommige isolaten niet beschikbaar zijn, de toediening ongeschikt is of doordat de omstandigheden voor toepassing ongunstig zijn. Een interessante groep voor bladluis zijn de zeer effectieve Entomophthorale schimmels, maar doordat het obligate parasieten zijn is de massakweek lastig en worden deze momenteel niet benut. Het doel van dit project is om de inzet van entomopathogene schimmels voor de bestrijding van bladluis, wittevlieg en trips te verbreden en verbeteren met bestaande en nieuwe isolaten, formuleringen, methoden voor verspreiding en instandhouding, tijdelijke of plaatselijke klimaatoptimalisaties en een slimme integratie met andere biologische bestrijders.
Het onderzoek aan de entomophthorale schimmel Pandora neoaphidis is innovatief en wordt nog niet opgepakt door de producenten van biologische middelen, omdat de
schimmel obligaat parasitair en moeilijk te kweken is. In dit project wordt gekeken hoe telers deze zeer effectieve schimmel toch kunnen inzetten door spontane infecties in
stand te houden en uitbraken te induceren. Telers kunnen hier direct mee aan de slag zonder beperkingen van toelatingen, omdat het gericht is op de stimulering van natuurlijke aanwezigheid van deze schimmel. De andere isolaten die worden onderzocht in dit project zijn al op de markt of komen binnenkort op de markt. Met dit onderzoek kunnen we naar verwachting de effectiviteit sterk verbeteren door de juiste isolaten voor plaag-gewascombinaties te selecteren en de momenten en manieren van toediening gecombineerd met microklimaataanpassingen in de kas te optimaliseren. Verder wordt onderzocht hoe inzet slim gecombineerd kan worden met inzet van andere natuurlijke vijanden. Daarmee wordt de implementatie van het gebruik van entomopathogene schimmels in biologische gewasbeschermingsstrategieën versneld.

Het project is opgedeeld in vier werkpakketten die gericht zijn op het ontwikkelen van meer effectieve manieren om bladluis, witte vlieg en trips met entomopathogene
schimmels te bestrijden, waarbij de nadruk op de bestrijding van bladluis ligt. De eerste drie werkpakketten zijn gericht op makkelijk kweekbare EPFs en het vierde werkpakket is meer gericht op de moeilijk te kweken, maar zeer effectieve bladluisschimmel P. neoaphidis.

Werkpakket:

  1. Evaluatie effectiviteit en karakterisering van bestaande en nieuwe isolaten;
  2. Testen neveneffecten op andere natuurlijke vijanden;
  3. Klimaateffecten in de kas. In kasproeven wordt bij een aantal geselecteerde isolaten de effecten op bladluis, witte vlieg en trips getest bij verschillende gecreëerde klimaatomstandigheden;
  4. Induceren en faciliteren van Pandora neoaphidis uitbraken .
Projectnummer P23001
Looptijd 01-01-23   -   30-06-26
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten

Biodiversiteit in en om de Kas

Lopend

Doel: Dit project beoogt herstel van de biodiversiteit om de kas, voor een beter imago en vanuit maatschappelijke verantwoording. Daarbij is het doel…

LOX tegen Plagen

Lopend

Doel: Het doel van dit project is plaagvrij materiaal (plant, substraat etc.) door middel van verstikking van plagen na het wegnemen van zuurstof uit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024