Biologisch ecosysteem in de circulaire kas (KaEco)

Beschrijving

Onderzoeken hoe de toekomstige glastuinbouwbedrijven zich verder moeten ontwikkelen om te komen tot een duidelijk ontwerp en ontwikkelplan voor een ‘Biologische Ecosysteem in de circulaire kas’ ofwel de Kas als Ecosysteem (KaEco). Er zijn reeds vier pijlers benoemd:

  1. Gezond gewas
  2. Weerbaar teeltsysteem
  3. High tech
  4. Effectief, duurzaam middelen- en maatregelenpakket.

Ontwikkelingen op de diverse onderdelen moeten geïntegreerd worden opgepakt en waar nodig worden versterkt. Daarnaast moet het passend zijn en afgestemd met andere duurzaamheidstrajecten in de glastuinbouw, zoals Kas als Energiebron en Glastuinbouw Waterproof en passend binnen de maatschappelijke ontwikkelingen.                                                                                

Er wordt een eenjarige verkenning/analyse uitgevoerd om nieuwe denkrichtingen en ontwerpen voor een ‘Biologische Ecosysteem in de circulaire kas’ ofwel de Kas als Ecosysteem (KaEco) te ontwikkelen en integratie/afstemming hiervan met andere duurzaamheidstrajecten (bijvoorbeeld Kas als Energiebron en Glastuinbouw Waterproof) te borgen en vallend binnen de visie Gewasbescherming 2030 van LNV. Hierbij wordt tevens inspiratie gezocht bij ontwikkelingen in andere sectoren.

De verkenning richt zich op:

  • Overzicht van nieuwe denkrichtingen/ontwerpen m.b.t. plantgezondheid in het kader van de Kas als ecosysteem (KaEco)
  • Inzicht in de technische haalbaarheid van maatregelen
  • Inzicht in de acceptatiegraad van maatregelen (bij consumenten, NGO’s, adviseurs, tuinders en afzetpartijen)

Het project moet uiteindelijk leiden tot een ontwerp en integratie van diverse ontwikkelingstrajecten in de glastuinbouw tot een totaal plan voor ondergrondse en bovengrondse ecosystemen in (en om) circulaire kassen resulterend in een nagenoeg residu en emissie loze teelt. Voor de sector levert het project nieuwe denkrichtingen op om ziekten en plagen te voorkomen danwel te beheersen met nagenoeg geen residu en emissie. De Nederlandse glastuinbouw kan haar vooruitstrevende positie vasthouden en wereldwijd uitrollen.

Projectnummer P20005
Looptijd 01-01-20   -   31-12-20
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw - PRI / SIGN

Onderzoek en projecten

Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw

Lopend

Doel: Het doel van deze pilot is het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken en te komen tot precisie…

Masterplan Verticillium

Lopend

Doel: Duurzame vermindering van de Verticillium-verwelkingsziekte in de glastuinbouw door een geïntegreerde aanpak gebaseerd op gevoelige detectie van…

Screeningsonderzoek Plantgezondheid

Lopend

Het doel van dit project is een doorlopend onderzoekprogramma op te stellen waarbij biologische en chemische middelen en maatregelen worden getest…

Glastuinbouw Nederland - © 2024