Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders

Beschrijving

Doelstelling
Het doel van dit project is, middels gerichte sturing van plantenvoeding/nutriënten, het verhogen van de plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen zonder verstoring van de biologische bestrijders.

Projectbeschrijving
Beoogde resultaten zijn: Specifieke kennis over de effecten van nutriënten/voedingsaanbod op: gevoeligheid voor ziekten, plagen en effectiviteit van biologische bestrijders; geïnduceerde plantweerbaarheid: celwandversterking  en plantenstoffen voor de plantenafweer en plantenstoffen die als voeding voor schimmels, plagen en biologische bestrijders dienen; kennis ten aanzien van de effecten van aanpassing nutriëntenaanbod op gewasgroei en –ontwikkeling; handvatten om de plantbalans te beïnvloeden via de bemesting; parameters die gebruikt kunnen worden om het nutriënten-aanbod doeltreffend te kunnen bewaken. Voor telers draagt dit project extra bouwstenen aan die zij kunnen inzetten in het robuuster maken van een weerbaar teeltsysteem. Het project bestaat uit vijf werkpakketten.

  1. Kennisinventarisatie middels literatuurstudie en inventarisatie van kennis en ervaringen telers, adviseurs en bedrijven met als afsluiting een kennisinteractie tussen onderzoekers, adviseurs en telers.
  2. Proof of principle stikstof vervolgens Proof of principle andere nutriënten
  3. Opschalingsproeven op plagen en natuurlijke vijanden
  4. Opschalingsproeven op plantpathogene schimmels
  5. Implementatie resultaten

Er zijn meerdere pilotgewassen: paprika, komkommer, chrysant en gerbera (evt. Kalanchoe). De resultaten worden breed gedeeld en vertaald naar de gehele glastuinbouw. Het is een eerste stap in de fundamentele aanpak naar kennis over relatie nutriënten en plantweerbaarheid. Dit onderzoek kan een belangrijke basis vormen naar de toekomst om te komen tot een robuust weer teeltsysteem.

Projectnummer P21001 / LWV20.163
Looptijd 01-01-21   -   31-12-24
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen UR Glastuinbouw en Vertify

Onderzoek en projecten

Masterplan rupsen in de glastuinbouw

Lopend

Doel: Toetsen nieuwe effectieve en realistische principes en concepten om de twee soorten rupsen die voor de meeste schade in de glastuinbouw zorgen,…

Aanpak CABY virus

Afgerond

Doel: Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases wordt melding gemaakt dat het Cucurbit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024