Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw

Beschrijving

Doel:
Het doel van deze pilot is het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken en te komen tot precisie toepassing van de gewasbescherming in de glastuinbouw waardoor de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen afneemt en de milieu-impact via emissie vanuit de glastuinbouw verlaagd wordt. Tevens is de pilot gericht op het effectief inzetten van de nieuwe generatie groene, biologische en laag risico middelen tegen ziekten en plagen. Precisie technologie in gewasbescherming is een belangrijke bouwsteen in het proces om te komen tot vergroening in de ziekte- en plaagbeheersing en het daarmee mede toekomstbestendig maken van de glastuinbouwsector.

Projectbeschrijving:
Het project bestaat uit vier werkpakketten die volgtijdig uitgevoerd worden.

WP 1 Kennisinventarisatie toedieningstechnieken
Kennisinventarisatie en beoordeling van nieuwe toepassingstechnieken en mogelijkheden doorontwikkelingen c.q. verbetering bestaande toepassingsmethoden.

WP 2 Testen/demonstreren praktische en technische mogelijkheden van nieuwe en aangepaste technieken
Uitvoeren van testen met de meest kansrijke nieuwe toepassingstechnieken en methoden, waarbij de potentie van deze methodieken vooral op de technische eigenschappen wordt onderzocht, zoals op de mate van afgifte van het middel, de verdeling en bedekking (spuitbeeld) en de penetratie van het middel. Daarnaast worden op basis van de eerder verkregen resultaten uit de kennisinventarisatie aanpassingen en doorontwikkelingen ter verbetering op de huidige toepassingsmethoden getest en gedemonstreerd.

WP 3 Testen/demonstreren precisie toepassing en effectiviteit 
Testen op de effectiviteit en selectiviteit/fytotox met de meest potentiele nieuwe methoden en doorontwikkelingen/aanpassingen op de gangbare methodieken. De testen worden uitgevoerd op proeflocaties en/of teeltbedrijven waarin diverse gewassen worden geteeld gelijkwaardig aan de praktijk. Belangrijke pilotgewassen waarmee zal worden gewerkt zijn o.a. tomaat, paprika, chrysant, gerbera, roos en diverse potplanten. Dit is ook een goede afspiegeling van de verschillende typen gewassen in de glastuinbouw. Van belang is hierbij te focussen op precisie toepassing, waarbij niet meer het gehele gewas wordt behandeld, maar alleen de specifieke positie (3D) waar het gewenst is c.q. op de positie waar de specifieke ziekte of plaag in het gewas zit, bv onder het blad, op een specifieke hoogte etc. 

WP 4 Systeemtesten en praktijkvalidatie per gewasgroep
Onder praktijkomstandigheden worden per gewasgroep (glasgroenten, snijbloemen en pot- en perkplanten) op praktijkbedrijven de vernieuwden toedieningstechnieken en precisie toepassingen gedemonstreerd en waar nodig aangepast met praktische input.

Alle resultaten worden jaarlijks op een Event gepresenteerd en gedemonstreerd aan alle belanghebbende uit de glastuinbouw.

Projectnummer P21008
Looptijd 01-01-21   -   31-12-24
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen UR Glastuinbouw en Vertify

Onderzoek en projecten

Masterplan rupsen in de glastuinbouw

Lopend

Doel: Toetsen nieuwe effectieve en realistische principes en concepten om de twee soorten rupsen die voor de meeste schade in de glastuinbouw zorgen,…

Aanpak CABY virus

Afgerond

Doel: Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases wordt melding gemaakt dat het Cucurbit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024