Meetbaar maken en sturen op induceerbare Plantweerbaarheid in de keten

Beschrijving

Doel:
Het doel van dit project is tweeledig:

  • Het project levert een generieke meetset op, om induceerbare weerbaarheid (door een laboratorium) te meten in de praktijk voor onderzoek. De meetset kan gebruikt worden in onderzoek om telers aanwijzingen te geven over het inrichten van een optimaal weerbaar teeltsysteem en teeltmaatregelen. 
  • Inzicht in de mate van induceerbare weerbaarheid in de keten van opkweek en teelt en daarop te kunnen sturen. 

Het resultaat zal zijn dat middelen en maatregelen van Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid of Het Nieuwe Telen getest kunnen worden op effectiviteit op plantweerbaarheid.

Projectbeschrijving:
De herkomst van deze onderzoeksvraag ligt in het afgeronde project “Meetbaar Plant Weerbaarheid”, waarin met gewascoöperaties Gerbera en Stichting Chrysant NL is onderzocht of de mate van induceerbare plantweerbaarheid gemeten kan worden in de praktijk, namelijk zonder de inzet van ziekten en plagen. Dit door stofjes toe te voegen die eenzelfde plantweerbaarheidsreactie veroorzaken als een ziekte of een plaag. De eerste resultaten waren veelbelovend: ze lijken sterk op de plantreactie zoals die verwacht wordt na een echte aanval van een ziekte of plaag. Dit heet het Challenge Model. Dit “challengen” is nieuw: Het betekent dat er nu onderzoek kan plaatsvinden onder praktijk omstandigheden, omdat er niet gewerkt wordt met levende ziekten en plagen. Ook is er bij deze methode geen voorkennis nodig van een gewas, zoals de genetische samenstelling (DNA). Hierdoor is de methode potentieel toepasbare op alle gewassen. In dit beoogd project wordt deze methode verder ontwikkeld en gevalideerd en gebruikt voor onderzoek in de praktijk voor het optimaliseren van een duur-zame productie keten van stek/zaad naar opkweek en teelt.

Dit project heeft 3 fasen:

  1. Eerste validatie in tomaat en snijgerbera waarbij de metingen uit een eerste project worden verbeterd (sneller en goedkoper); testen van stofjes waardoor de plant aangevallen lijkt door een ziekte of plaag (zgn. elicitors) en een eerste validatie met een echte ziekte of plaag (1 biotroof en 1 necrotroof).
  2. Tweede validatie door RNA analyse verkregen uit de proef in fase 1, validatie met mengsel van ziekte of plaag in tomaat en gerbera, en een kleine pilot proef voor on-derzoek logistiek en bemonstering in de praktijk.
  3. Een proef in praktijk met tomaat met 2 middelen/maatregelen, 1 proef aansluiting opkweek op teelt. Ook 2 proeven teelt gerbera met 4 middelen/maatregelen.

Elke fase duurt een jaar en wordt afgesloten met een Go/No Go besloten door BCO.

Projectnummer P23006
Looptijd 01-04-24   -   01-04-27
Afgerond Nee
Uitvoerder Stichting Control in Food & Flowers (SCFF)

Onderzoek en projecten

Biodiversiteit in en om de Kas

Lopend

Doel: Dit project beoogt herstel van de biodiversiteit om de kas, voor een beter imago en vanuit maatschappelijke verantwoording. Daarbij is het doel…

LOX tegen Plagen

Lopend

Doel: Het doel van dit project is plaagvrij materiaal (plant, substraat etc.) door middel van verstikking van plagen na het wegnemen van zuurstof uit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024