Ralstonia pseudosolanacearum (fylotype I)

Beschrijving

Ralstonia pseudosolanacearum (fylotype I), gevonden in het Nederlandse oppervlaktewater, een nieuwe bedreiging voor de Nederlandse akker- en tuinbouw.

Doel:
Dit project heeft als doel kennis te genereren over de biologie van R. pseudosolanacearum (fylotype I) met het oog op maatregelen die verspreiding kunnen voorkomen en daardoor besmettingen van tuinbouwgewassen kunnen tegengaan.

Projectbeschrijving:
Bacteriën die behoren tot het Ralstonia solanacearum species complex (RSSC), een groep van EU-quarantaine bacteriën, zijn de veroorzakers van ‘verwelkingsziekte’. Door de brede waardplantenreeks, de agressiviteit van de ziekteverwekker, de besmettelijkheid en de persistentie in agrosystemen wordt het RSSC gezien als één van de meest destructieve bacteriële pathogenen ter wereld. Ralstonia pseudosolanacearum (fylotype I), is onlangs aangetroffen in Nederlands oppervlaktewater en binnen het besmette gebied ook in bitterzoet. Dit pathogeen is nauw verwant aan een bacterie die in 2015 desastreuze gevolgen heeft gehad voor de Nederlandse rozenteelt. De in rozen gevonden variant is ook agressief gebleken op tomaat en aardappel en kan ziekten veroorzaken in sier-, groente- en fruitgewassen. In landen met een (sub-)tropisch klimaat kan R. pseudosolanacearum (fylotype I) langdurig in de grond overleven.

Het is onduidelijk in welke mate fylotype I zich in komende jaren, vanuit de besmette plaatsen, via het oppervlaktewater gaat verspreiden. Dit maakt het - in combinatie met het gebrek aan fundamentele kennis over epidemiologie en waardplantenreeks - lastig om accuraat in te schatten wat het risico van fylotype I is voor de akker- en tuinbouw en hoe deze bacterie het beste beheerst zou kunnen worden. Bijkomend probleem is dat de momenteel gebruikte diagnostische methoden onvoldoende in staat zijn om snel en eenvoudig onderscheid te maken tussen fylotype I en fylotype II.

Aanpak:
In dit project worden daarom: 1) gevoelige, specifieke en snelle methoden ontwikkeld en gevalideerd voor de detectie van fylotype I, 2) oppervlaktewater en bitterzoetplanten in risicogebieden bemonsterd om de verspreiding en diversiteit van de bacterie in Nederland beter in kaart te brengen (dit op verzoek van en in samenwerking met de NVWA, aanvullend op bestaande surveys), 3) experimenten uitgevoerd om kennis te vergroten over de overleving van fylotype I, de risico’s van transmissie naar verschillende potentiële waardplanten en de mogelijkheden voor eliminatie van het pathogeen. Onderzocht wordt een effectieve wijze om biofilmvorming op bewateringssystemen te voorkomen (gebruik van alternatieve materialen, verschillende ontsmettingsmethodes en prekolonisatie van een dergelijk systeem met een bacteriële antagonist).

De surveys en experimenten zullen voor alle partners waardevolle informatie opleveren die ingezet kan worden voor preventie en bestrijding van fylotype I binnen de voor hen relevante gewassen.

Projectnummer P23002
Looptijd 01-01-23   -   31-12-26
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten

Masterplan rupsen in de glastuinbouw

Lopend

Doel: Toetsen nieuwe effectieve en realistische principes en concepten om de twee soorten rupsen die voor de meeste schade in de glastuinbouw zorgen,…

Aanpak CABY virus

Afgerond

Doel: Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases wordt melding gemaakt dat het Cucurbit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024