Maatregel: Monitoring van de waterkwaliteit

Deelproject

Met het monitoren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden Erica, Klazienaveen en Zuidbroek/Sappemeer brengen we de lozingen in kaart. Verder krijgen we inzicht in de voortgangsresultaten van het Maatregelprogramma. We communiceren de monitoringsresultaten op deze website. Specifieke resultaten delen we zo snel mogelijk persoonlijk naar de glastuinders, zodat zij zélf het verband kunnen leggen tussen een eventuele lozing en de waterkwaliteit.

Jaarrapportage

In het archief in de rechter kolom is ook de jaarrapportage van 2020 van de monitoringsresultaten opgenomen. De meetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zijn getoetst aan de landelijk geldende normen. Uit de monitoringsresultaten van 2020 blijkt dat er ten opzichte van het jaar 2019 nog geen duidelijke verbeteringen in de waterkwaliteit behaald zijn.

Meetgegevens

Bekijk de resultaten van de meest recente metingen van gewasbeschermingsmiddelen in Erica, Klazienaveen en Zuidbroek/Sappemeer hier. Het geeft de vergelijking met vorige meetresultaten én een overzicht van nutriëntenconcentraties weer. Het meetpakket bevat veel verschillende stoffen. De aangetroffen en de overschrijdende stoffen zijn weergegeven in de resultaten. Let op: De overschrijdende stoffen zijn individueel getoetst, de officiële toetsing aan de waterkwaliteitsnormen gaat over de periode van een kalenderjaar.

Glastuinbouw Nederland - © 2024