Waterstromen

Inventarisatie waterstromen

Een van de eerste stappen die gezet moeten worden om te kunnen voldoen aan de zuiveringsplicht is het op orde hebben van de waterstromen binnen uw bedrijf. Met behulp van het stappenplan en bijbehorend invulbestand (bij de downloads op deze pagina) brengt u de waterstromen een een praktische manier in beeld. Vervolgstap is aan de hand van de gegevens de waterstromen te optimaliseren. De tools zijn (voor leden) beschikbaar voor grondgebonden- en substraatteelt.

Reinigingswater kasdek (schermmiddelen)

Het lozen in oppervlaktewater van reinigingswater van het kasdek mag volgens het Activiteitenbesluit geen visuele verontreiniging veroorzaken. Om inzichtelijk te maken welke maatregelen daarvoor genomen kunnen worden is door het Platform Duurzame Glastuinbouw een werkwijze opgesteld. 

KasWaterWeter

De KasWaterWeter leidt u langs een praktisch keuzemenu waardoor u de, bekende en onbekende, waterstromen op uw bedrijf in beeld brengt. Daarnaast krijgt u mogelijke verbeteringen voor de waterkwaliteit en besparingen aangereikt. In gemiddeld 6 stappen komt u tot een antwoord of u kiest ervoor direct naar rekenmodules en checklists te gaan.

Bekijk hier het webinar wat over de KasWaterWeter is gehouden.

De inhoud van de zelfscan is gebaseerd op uiteenlopende onderzoeken in het kader van Glastuinbouw Waterproof met financiering van het Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Nieuws

Extra aandacht voor lekkages teeltsysteem

Dat verbetering van de waterkwaliteit de laatste jaren een hot item is, zal niemand zijn ontgaan. De meeste telers hebben daarvoor of zelf een zuiveringsapparaat aangeschaft of pakken dit collectief op, zijn een contract aangegaan met een mobiele...

Glastuinbouw Nederland - © 2021