Verbetering waterstromen DuurSaam Glashelder

Datum 11 mei 2021
Tijd 19:30 - 21:00
Locatie Online
Contact Harrie Vreman

Beste tuinders,

We zijn al even doende met elkaar om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Verbeteren door o.a. de waterstromen  te recirculeren en door te zuiveren. Daarnaast zijn er in het kader van het project DuurSaam Glashelder bedrijfscans gemaakt waarbij de waterstromen in beeld zijn gebracht en de noodzakelijke bedrijfsaanpassingen. De meeste van jullie hebben hierop actie ondernomen en investeringen verricht. Desondanks blijkt uit de monitoring door de waterschappen dat de kwaliteit van het oppervlakte water onvoldoende verbetert.
Onvoldoende verbetering zou kunnen komen doordat nog niet alle tuinders het geheel goed geregeld hebben, door nalevering van de bodem en het slib, door illegale lozingen door de tuinbouw of andere sectoren, niet goed werkende zuiveringen maar wellicht ook dat er op de bedrijven lekverliezen optreden.

De invloed van lekverliezen willen we graag extra onder uw aandacht brengen middels een online presentatie door Glastuinbouw Nederland in de persoon van Arthur van den Berg. Arthur zal in de presentatie ook putten uit de Stowa rapportage rond lekverliezen  Vaak is men er niet van bewust dat er lekverliezen optreden, vandaar dat we deze onder uw aandacht willen brengen en waar nodig actie op kan worden ondernomen.

Verbetering van de waterkwaliteit is een eis om verdere verschraling van het middelenpakket te voorkomen.

In deze online sessie zal er ook een korte presentatie worden gehouden door het bedrijf Ferr-Tech Zij willen met toepassing van hun product de waterkringloop sluiten zodat er niet langer water geloosd hoeft te worden. Zij zullen  schetsen hoe hun product werkt, toegepast kan worden en welke fase het van de ontwikkeling verkeert.

De bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 11 mei en starten om 19.30 uur. Aanmelden kan via de knop onderaan dit bericht.

Glastuinbouw Nederland - © 2021