Vertrouwenspersoon

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Hulp bij conflicten op de werkvloer

Een prettige, gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk. Daarom zijn in de cao voor de glastuinbouw afspraken gemaakt over de vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon biedt hulp bij conflicten op de werkplek. Dit draagt bij aan goed werkgeverschap.

Waar is de vertrouwenspersoon voor?

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van de medewerker die hulp en advies nodig heeft. Hij of zij biedt een luisterend oor en begeleidt zo nodig de medewerker bij het zoeken naar een oplossing en bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Om problemen met belangen te voorkomen kun je geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van Inspectie SZW.

Interne of externe vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon intern, binnen het glastuinbouwbedrijf, is in principe het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kan een externe vertrouwenspersoon via Stigas worden ingeschakeld. Op deze pagina van Stigas zijn ook flyers hierover te downloaden in diverse talen.

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Glastuinbouw Nederland - © 2024