Personeelsbeleid

Arbeidsmigranten en huisvesting

Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie en dienen met zorg en respect te worden behandeld. Dat betekent ook goede huisvesting voor iedere tijdelijke arbeidsmigrant. Lees meer.

Uitzendbureaus

Bij het inschakelen van derden zoals uitzendbureaus of zzp’ers is het van belang dat dit een betrouwbare partij is. Hiervoor is een werkgever aansprakelijk. In deze checklist staat praktische informatie om risico’s rond het inschakelen van derden te verminderen.

Functioneren en beoordelen

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw geeft praktische informatie en tips over het voeren van een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek en het maken van werkafspraken.

Verzuimbegeleiding

Waar mensen werken kan ook verzuim vanwege ziekte optreden. Binnen het kader van bedrijfscontinuïteit is het van belang dat de werkgever in een ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe met verzuim door ziekte omgegaan wordt. Lees hier meer over de verplichtingen.

Er zijn diverse aanbieders die kunnen ondersteunen bij het verzuimbeleid met o.a. een arbeidsdeskundig onderzoek. In de glastuinbouw zijn dit bijvoorbeeld Stigas en Sazas. Glastuinbouw Nederland is (bestuurlijk) betrokken bij deze partijen.

Leven lang leren

Medewerkers en ondernemers willen hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Dat is niet alleen belangrijk voor henzelf, maar ook voor de glastuinbouw. Via Kasgroeit kan iedereen in de glastuinbouw zijn of haar vakmanschap en competenties verbeteren en uitbreiden. Dat kan in de vorm van een cursus of opleiding, maar ook door te leren in de dagelijkse praktijk.

Vertrouwenspersoon

Een prettige, gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk. Daarom hebben de sociale partners afspraken gemaakt over de vertrouwenspersoon glastuinbouw en opgenomen in de cao. Deze vertrouwenspersoon biedt hulp bij conflicten op de werkplek. Dit draagt bij aan goed werkgeverschap. Bekijk de flyer (Nederlands / Engels / Pools) voor meer informatie.

Geschillenregeling

De geschillenregeling cao Glastuinbouw biedt aan werkgevers en werknemers de mogelijkheid om bij een geschil van mening over de uitleg van een cao bepaling of bij een geschil over de juiste toepassing van de cao het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie.

Nieuws

Specialist

Peter Loef

Beleidsspecialist Arbeid

Glastuinbouw Nederland

Peter Loef @PeterMJLoef okt 17
Koolmees vraagt gepensioneerden nog vijf weken geduld @GlastuinbouwNL https://t.co/i32DrfkCUi via @trouw
Peter Loef @PeterMJLoef okt 17
Met veel dank dat je dit in het belang van de hele sector wilt doen Ted! Klasse!! Dank namens @GlastuinbouwNL https://t.co/LqJnLj7eNb
Peter Loef @PeterMJLoef okt 16
Vandaag bijeenkomst in het kader van het I(nternationaal)MVO convenant sierteelt 'eerlijk loon'. Vanmiddag een bije... https://t.co/7N7iUwIIwU
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies