Personeelsbeleid

Energiecrisis & werknemers

Door de energiecrisis passen veel bedrijven hun teeltstrategie aan. Dat is een ingrijpende beslissing, zeker vanwege de zorg om het eigen personeel. Wat betekent dat voor de werknemers, wat kunnen ondernemers doen en waar moeten zij rekening mee houden? Lees er hier meer over.

Employee Journey

Om een goede werkgever te zijn, moet de hele reis die een werknemer doorloopt goed zijn ingericht in een Employee Journey: van instroom tot de onboarding, het leren & ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Deze stappen worden uitgewerkt in een Strategisch Personeelsplan. Kasgroeit heeft de stappen die je daarna doorloopt uitgewerkt, zodat je gebruik kunt maken van de informatie die voor jou relevant is. Lees meer.

Verzuimbegeleiding

Binnen het kader van bedrijfscontinuïteit is het van belang dat de werkgever in een ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe met verzuim door ziekte wordt omgegaan. Lees hier meer over de verplichtingen. Stigas en Sazas kunnen ondersteunen bij het verzuimbeleid met o.a. een arbeidsdeskundig onderzoek.

Werken aan inzetbaarheid

Medewerkers werken steeds langer door en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Hoe houden we onze medewerkers fit en vitaal aan het werk? Lees hier meer over de mogelijkheden die Kasgroeit en Stigas hiervoor bieden.

Functioneren en beoordelen

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw geeft praktische informatie en tips over het voeren van een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek en het maken van werkafspraken.

Automatisering en robotisering

Hoe ziet toekomstige arbeid en goed werkgeverschap in de glastuinbouw eruit? Wat is de verdere impact van automatisering en robotisering? In het rapport van Wageningen University & Research worden zes transitiepaden omschreven, die de binding en de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. Het menselijke aspect staat centraal. 

Internationale werknemers

Internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Zij dienen met zorg en respect te worden behandeld. Ondernemers hebben hierin een belangrijke taak. Lees meer

Uitzendbureaus

Bij het inschakelen van derden zoals uitzendbureaus of zzp’ers is het van belang dat dit een betrouwbare partij is. Hiervoor is een werkgever aansprakelijk. In deze checklist staat praktische informatie om risico’s rond het inschakelen van derden te verminderen.

Vertrouwenspersoon

Een prettige, gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk. Een vertrouwenspersoon biedt hulp bij conflicten op de werkplek. Lees meer.

Arbeidsmarktcommunicatie

Werknemers in de glastuinbouw dragen bij aan de gezondheid en het geluk van mensen. Zij werken aan maatschappelijke uitdagingen, zoals het wereldvoedselprobleem en de klimaatdoelstellingen. Onze focus ligt op het verbeteren van het imago van de glastuinbouw bij allerlei doelgroepen, van jong tot oud. Dit doen wij met de volgende projecten:

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2023