Teeltwisselingsprotocol Paprika beschikbaar

In overleg met de landelijke commissie Paprika, telers en Glastuinbouw Nederland heeft Normec Groen Agro Control een ‘Teeltwisselingsprotocol Paprika’ opgesteld. Hoewel het onderzoek naar de oorzaak van de huidige uitval bij paprika nog niet is afgerond, kan hiermee een belangrijk deel van de mogelijke ziekteverwekkers worden bestreden en/of voorkomen.

In dit protocol zijn maatregelen opgenomen, die het optreden en verspreiden van een aantal belangrijke ziekteverwekkers van paprika tegengaan, zoals de schimmel Fusarium oxysporum, Fusarium solani, de waterschimmel Phytophthora capsici en het virus paprikamozaïekvirus.

Uitbannen
Alle maatregelen in dit teeltwisselingsprotocol zijn gericht op het voorkomen of beperken van infecties met deze ziekteveroorzakers in de nieuwe teelt. De maatregelen zijn opgesteld als richtlijn voor toepassing op het individuele bedrijf, maar het is in het belang van alle paprikatelers, dat deze ziekten worden uitgebannen en dat kan alleen door er gezamenlijk aan te werken.

Plan van aanpak
Het bestrijden van een infectie met deze pathogenen op het teeltbedrijf en/of het voorkomen van nieuwe infecties, vereist een uitgebreide aanpak. Het is belangrijk dat er per bedrijf een goed plan van aanpak wordt opgesteld, toegespitst op bedrijfseigen situatie. Daarbij mag niets worden vergeten en moeten alle maatregelen in de juiste volgorde en op de juiste manier worden genomen.
Glastuinbouw Nederland hoopt dat dit protocol telers kan helpen bij de komende teeltwissel, zodat bedrijven schoon kunnen starten en schoon kunnen blijven in de nieuwe teelt.

Liesbeth Nijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024