24 augustus verandert wetgeving voor werken met purschuim, lijmen of kitten

In purschuim, diverse lijmen en kitten die worden gebruikt, kunnen chemische stoffen voorkomen die diisocyanaten worden genoemd. Vanaf 24 augustus is er Europese wetgeving van kracht. Voor bedrijven die werken met producten waarin meer dan 0,1% diisocyanaten zit, is een speciale training verplicht. Er zijn verschillenden soorten diisocyanaten waarvan de meest voorkomende tolueendiisocyanaat (TDI) of methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) is.

Deze komen vrij wanneer de producten worden aangebracht en een reactie met elkaar aangaan. Bekende voorbeelden hiervan zijn PUR-schuim, PU-steenlijm, diverse soorten (EPDM) lijmen en kitten.

Risico’s
Door inademing, of wanneer deze stoffen in contact komen met de huid, kan het afweersysteem overgevoelig reageren. Dat kan leiden tot de ontwikkeling van allergieën en het veroorzaken van allergische reacties. Dit kan al voorkomen bij blootstelling aan kleine hoeveelheden. Aandoeningen die in verband worden gebracht met diisocyanaten zijn: longaandoeningen, benauwdheid, COPD, astma, eczeem en irritatie aan ogen en luchtwegen.

Europese wetgeving
Het is daarom vanuit Europese REACH-wetgeving verplicht om vanaf 24 augustus 2023 een speciale training te hebben gevolgd wanneer er wordt gewerkt met producten waarin meer dan 0,1% diisocyanaten zit. Het doel van deze training is om medewerkers te beschermen tegen de risico’s van deze chemische stoffen. Leveranciers hebben hiervoor opleidingsmateriaal beschikbaar. Sinds 24 februari 2022 heeft de fabrikant de verplichting om deze aanvullende eisen op het etiket op te nemen. De opleiding moet elke vijf jaar worden herhaald. Er zijn diverse aanbieders van opleidingen. Via het platform safeusediisocynates.eu is een opleiding te volgen. Dit is een initiatief van de Europese organisaties in de industrie. Ook hebben verschillende producenten een eigen E-learning ontwikkeld. Wanneer er wordt gekozen voor een E-learning is het van belang dat er ook een mogelijkheid is voor het stellen van vragen aan een deskundige.

Wat moet een werkgever doen?
Bedrijven moeten inventariseren welke producten met diisocyanaten hun medewerkers gebruiken. Dit staat op het etiket en het veiligheidsinformatieblad (rubriek 3). In het veiligheidsinformatieblad is aanvullende informatie opgenomen met betrekking tot opleiding.
Kijk voor meer informatie op de website van Stigas.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024