82 procent van de glastuinbouwbedrijven beschikt over een RIE

Begin 2022 is, als onderdeel van het onderzoek van Colland Arbeidsmarkt, aan bedrijven in de agrarische en groene sector met personeel in loondienst gevraagd of ze beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie, of kortgezegd een RIE. Uit dit onderzoek blijkt dat 72 procent van deze bedrijven een RIE heeft, inclusief een Plan van aanpak.

Uitgesplitst naar sector zijn de percentages als volgt: 76 procent van de bedrijven in de sector Groen, Grond en Infra heeft een RIE met Plan van aanpak; 72 procent van de bedrijven in de sector Hoveniers en groenvoorziening; 82 procent van de bedrijven in de Glastuinbouw; 59 procent van de bedrijven in de Dierhouderij; 62 procent van de bedrijven in de Boomkwekerij; 74 procent van de bedrijven in Open teelten landbouw; 76 procent van de bedrijven Open teelten bloembollen; 77 procent van de bedrijven in Open teelten tuinbouw. 

Agrarische en groen scoort hoog
Hiermee scoort de agrarische en groene sector hoog ten opzichte van de meeste andere branches in Nederland (bron: WEA 2021). Tegelijkertijd betekent dit ook dat 28 procent nog geen RIE heeft of in ieder geval hier niet van op de hoogte is. Voor het overgrote deel maken de bedrijven gebruik van de erkende branche-RIE’s voor de sector van Stigas.

Als je als bedrijf geen gebruik maakt van de erkende branche-RIE voor jouw bedrijfstype, dan dien je de RIE altijd te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Maak je gebruik van de erkende branche-RIE en je hebt niet meer dan 25 medewerkers in dienst dan hoef je niet persé een deskundige in te schakelen. In de praktijk doen echter de meeste agrarische bedrijven dit wel, om er zeker van te zijn dat de RIE op de juiste manier wordt uitgevoerd en er geen belangrijke risico’s over het hoofd worden gezien.

Waarom doe je de RIE? In de allereerste plaats omdat je hiermee de basis legt voor veilig en gezond werken. Met de RIE breng je de risico’s op ongevallen en gezondheidsklachten in kaart en bepaal je wat je kunt verbeteren. Daarnaast voorkom je een boete; immers de RIE is wettelijk verplicht en een boete kan oplopen tot € 4.500,-. 

Nog geen RIE of een verouderde?
Heb je nog geen RIE of is deze aan vernieuwing toe, bijvoorbeeld omdat hij ouder is dan drie jaar, en je wilt hiermee aan de slag, dan kun je je hier eenvoudig voor aanmelden bij Stigas. Zij hebben verschillende varianten:

  • Voor bedrijven die premie afdragen aan Colland Arbeidsmarkt is het gebruik van de digitale RIE gratis en vragen ze een bijdrage voor een bedrijfsbezoek (verplicht bij meer dan 25 medewerkers) 
  • Voor bedrijven zonder personeel in loondienst en zelfstandigen is er een speciale RIE voor gezinsbedrijven. 
  • Voor leden van LTO, Cumela en VHG of gelieerde organisaties gelden aantrekkelijke kortingen. 
  • Meer weten? Ga direct naar Alle informatie over de RIE voor de agrarische en groene sector.
  • Meld je direct aan: Aanmelden voor de RIE

Hulp bij het opstarten  
Wil je graag wat hulp bij het maken van een vliegende start met je RIE? Meld je dan aan voor een van de online sessies van Stigas.

Stigas

Glastuinbouw Nederland - © 2024