Advieskaart Duponchelia en Opogona

De aantasting van rupsen neemt op diverse glastuinbouwbedrijven toe. Bij late herkenning kunnen de rupsen grote schade aanrichten, mede omdat ze soms erg verborgen leven. Snelle herkenning en het treffen van de juiste maatregelen is van groot belang.

LTO Glaskracht Nederland heeft samen met de NVWA een advieskaart opgesteld waarin het herkennen van Duponchelia fovealis en Opogona sacchari centraal staat.

Opogona heeft in de EU een quarantaine status. Er mogen geen Opogona besmette planten worden geïmporteerd of in het EU-verkeer worden gebracht. Duponchelia heeft geen quarantaine status in de EU. Zonder goede kennis is het lastig om de motten en de rupsen van elkaar te onderscheiden. De consequenties kunnen echter groot zijn. Met deze advieskaart wordt het onderscheid duidelijk in kaart gebracht.

De advieskaart kunt u hieronder downloaden. Indien u extra exemplaren op verstevigd papier wilt ontvangen, bijvoorbeeld om aan uw personeel te laten zien of om te gebruiken in de kas, kunt u deze aanvragen bij LTO Glaskracht Nederland. De advieskaart is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.

Glastuinbouw Nederland - © 2024