Akkoord afwikkeling Gemeenschappelijke Regeling Bergerden

Binnen het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bergerden is overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de opheffing van diezelfde GR. Gemeente Lingewaard organiseert de afwikkeling, gemeente Nijmegen betaalt de helft van het berekende resultaat. Uiterlijk 1 januari 2018 moet de afwikkeling zijn voltooid.

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard hebben de afgelopen 16 jaar in een gemeenschappelijke regeling eendrachtig samen geïnvesteerd in de ontwikkeling van het tuinbouwgebied Bergerden. In de afgelopen jaren is veel bereikt. De infrastructuur is geschikt gemaakt voor grootschalige tuinbouw. Veel tuinders hebben zich in het gebied gevestigd. Tegelijkertijd zijn de omstandigheden waarbinnen de intergemeentelijke samenwerking vorm heeft gekregen als gevolg van de economische crisis sterk veranderd. Daarnaast is met de ontwikkeling van de Waalsprong het inhoudelijke belang voor gemeente Nijmegen van Bergerden als opvanglocatie voor te verplaatsen glastuinbouwbedrijven weggevallen.

NEXTgarden
Tegelijkertijd zijn er ook kansen voor de toekomstige ontwikkeling van het tuinbouwgebied. De gemeente Lingewaard, Greenport Gelderland en de provincie willen Bergerden, het agro­bedrijventerrein Agropark en het herstructureringsgebied Huissen Angeren stap voor stap onder de noemer NEXTgarden in één tuinbouwgebied onderbrengen. De ambitie is om tot het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland te komen. Er wordt ingezet op één agrocluster van 700 ha, dat zich richt op drie speerpunten: een duurzame energiemix, innovatie en start-ups en de Euregio Rhein-Waal. Het voorzichtige economische herstel in Nederland en de regio stemt -voorzichtig- optimistisch.

Akkoord
In het dagelijks bestuur is vlot en in goed overleg overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Uitgangspunt is dat gemeente Lingewaard de tuinbouwontwikkeling van Bergerden onder de paraplu van NEXTgarden voorzet. Nijmegen betaalt 50% van het liquidatiesaldo, afgerond € 13,5 miljoen, van de grondexploitatie en de risico's. Deze overeenstemming dient als basis voor besluitvorming in beide gemeenteraden over de opheffing van de gemeenschappelijke regeling.

Voorzitter van het DB burgemeester Schuurmans van Lingewaard: "Met dit akkoord is het dagelijks bestuur er van overtuigd dat er een goede gemeenschappelijke basis ligt om de opheffing van de gemeenschappelijke regeling efficiënt en in goede harmonie te laten verlopen en dat hiermee tegelijkertijd een gezonde nieuwe uitgangspositie wordt gecreëerd voor de verdere ontwikkeling van een modern en krachtig tuinbouwgebied NEXTgarden."

Glastuinbouwgebied Bergerden

Glastuinbouw Nederland - © 2024