‘Alstroemeria van de Toekomst, dichtbij’ maakt ambities nog steeds waar

Het alstroemeriagewas, inmiddels een vol productief tweedejaars gewas, groeit in beide afdelingen goed. Uit de ‘Teelt van de Toekomst’ worden veel takken van goede kwaliteit geoogst. Nu de tweede winter voorbij is, kan worden gezegd dat het teeltconcept voldoet aan alle verwachtingen in termen van energie en gewasgezondheid. Het project overtreft de verwachting ten aanzien van productie.

Hoge producties
Het gewas in de kas waar het teeltconcept ‘Teelt van de Toekomst’ wordt getest, heeft in totaal 38% meer PAR licht ontvangen, gerekend vanaf de start van de behandelingen in week 4 van 2019, dan het gewas in de referentieteelt. Het extra licht (zonlicht plus LED-licht) is omgezet in een cumulatieve meerproductie van 52% (Noize) en van 54% (Virginia). De betrokken telers omschreven het bij hun laatste bezoek begin maart als ‘een grandioos mooi gewas’. Er is voldoende gewasbedekking; de kleur is goed, het blad is groot.

Betere splitsing en verankering
De hypothese is dat een deel van de winst qua productie in deze kas voortkomt uit het feit dat de rhizomen in het substraat beter en meer vertakt zijn. Er zijn dus meer rhizomen aanwezig, waar meer scheuten van worden afgesplitst. Ook zien de onderzoekers van WUR dat door de betere splitsing ondergronds, er minder takken worden losgetrokken. Er is meer ‘oogstgemak’. Dit komt doordat het substraat helemaal vol met wortels is en de rizomen beter zijn vertakt en dus beter verankerd in het substraat. Hierdoor is er naast veel productie, minder oogstschade. Dit leidt tot minder uitval en meer product.

Trips onder controle
De tripsdruk was in het begin van de teelt een knelpunt in de referentieteelt, waar conform praktijk, de gewasresten op het pad worden gegooid. Vanaf vorige zomer is het steeds beheerst gebleven, zonder inzet van chemische middelen. Dit is deels te danken aan de goede aanwezigheid en overleving van de bodemroofmijt Stratiolaelaps scimitus (voorheen Hypoaspis miles), ook in de wintermaanden. Luis was de plaag die de tweede winter om de meeste aandacht heeft gevraagd, maar ook die is met inzet van galmuggen aangepakt.

Grote belangstelling praktijk
De alstroemeriatelers volgen de proef met grote belangstelling, momenteel via digitale bijeenkomsten. Het bevestigt hen in de huidige tendens in de praktijk om de teelt te intensiveren. Dit heeft zich vertaald in investeringen, zoals verhoging van het lichtniveau met LED-belichting, meer afdelingen op substraat, extra doeken voor meer isolatie en de inzet van andere bestrijders. Hopelijk kunnen de telers snel hun fysieke bezoeken hervatten.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage van de Gewascoöperatie Alstroemeria, Signify (de lampen), Ludvig Svenson (de schermdoeken), HilverdaKooij en Royal Van Zanten (het plantmateriaal). Flori Consult Group begeleidt de teelt.

Kas als Energiebron

Nieves García en Kees Weerheim (WUR), Marco de Groot, FloriConsultGroup

Glastuinbouw Nederland - © 2024