Ambassadeur Nieuw-Zeeland onder de indruk van innovatieve Nederlandse glastuinbouw

Nieuw-Zeeland is onder de indruk van het innovatieve karakter van de Nederlandse glastuinbouw. Met name de spilfunctie die de sector inneemt in de nationale energietransitie en de intensieve samenwerking binnen het tuinbouwcluster wekten grote interesse. Ook was er grote belangstelling voor de bijdrage die de gesloten systemen van de glastuinbouw kunnen leveren aan maatschappelijke duurzaamheids- en klimaatopgaven.

Zo bleek tijdens het bezoek van Nieuw-Zeelands ambassadeur Susannah Gordon en speciaal landbouwhandelsgezant Mel Poulton aan Glastuinbouw Nederland. Voorzitter Adri Bom-Lemstra ontving de delegatie, samen met eigenaars Rob en Nadia Olsthoorn, op woensdag 23 november bij phalaenopsiskwekerij OK Plants in Naaldwijk.

Kansen en uitdagingen
Speciaal gezant Poulton werd in 2020 door de ministers van Landbouw en Handel van Nieuw-Zeeland benoemd. Haar opdracht is om meer ervaring op te doen over land- en tuinbouw in het buitenland, te zoeken naar wereldwijde samenwerkingen en de handelsrelaties te versterken. Tijdens haar reis door Europa deed ze ook Nederland aan.
In Naaldwijk werd gesproken over de kansen en uitdagingen waar de Nederlandse tuinbouwsector op dit moment voor staat en waar mogelijkheden liggen voor meer samenwerking tussen Nieuw-Zeeland en Nederland. Hoewel Nieuw-Zeeland een kleinere glastuinbouwsector kent, resulteerde het bezoek in inspiratie over en weer omtrent innovatie, energie, duurzaamheid, handel en arbeid met betrekking tot tuinbouw in de beide landen.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024