Ambities en politieke vragen voor glastuinbouw in Zuid-Holland

Het glastuinbouwcluster in Zuid-Holland is de urban farm van Noordwest-Europa. Ondernemers leveren dagelijks

verse groenten, fruit, bloemen en planten die bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen. Groenten en

fruit bevorderen een gezonde levensstijl. Bloemen en planten zorgen voor een gezonde woon-, werk- en leefomgeving

en meer sociale binding.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen is voor de regio Zuid-Holland van Glastuinbouw Nederland een manifest opgesteld. Hierin staan de ambities van de glastuinbouw voor in de provincie. Daarnaast is te lezen waar wij als sector ons op richten op de thema's Arbeid, Energie, Water & Omgeving en Plantgezondheid en wat hiervoor wordt gevraagd aan de politiek.

Download het document hier.

Hans van Geest

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024