Analyse WKK-condenswater voor hergebruik als gietwater

In het kader van het project DuurSaam Glashelder worden de komende weken monsters genomen van het condenswater van een tiental WKK’s.

Het doel is om te onderzoeken of het water geschikt is voor hergebruik als gietwater. Het condenswater wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van - onder andere - zware metalen en minerale oliën. Stap twee in het proces is het opzetten van een teelt om te beoordelen of het water daar geschikt voor is. Op een later moment wordt in de nieuwsbrief van DuurSaam Glashelder teruggekomen op de resultaten van het onderzoek.

Frank de Olde (LTO Noord)

Glastuinbouw Nederland - © 2024