Aparte voorbroeifase onder LED biedt kansen voor lelieteelt

Een aparte voorbroeifase onder LED-belichting biedt kansen voor de lelieteelt. Als een lage lichtintensiteit gedurende de voorbroei voldoende is, kan fors worden bespaard op elektra. Bij een meerlagenteelt geldt dat ook op warmte en op ruimte. De effecten van LED-belichting gedurende een daglichtloze voorbroeifase zijn afgelopen winter onderzocht. Daarbij is ook het effect daarvan op gewasontwikkeling en de eindkwaliteit na afbroei in de kas bekeken.

De lelierassen Tabledance en Santander zijn in vijf opeenvolgende proefronden voorgebroeid in klimaatkamers van Plant Lighting onder verschillende belichtingsstrategieën. Afhankelijk van de ontwikkelingssnelheid van het gewas werden de kisten na 15 tot 25 dagen voorbroei verplaatst naar een proefkas bij Delphy Improvement Centre. Daar werden de lelies verder afgebroeid onder praktijkconforme omstandigheden. Kisten met controleplanten werden direct naar de kas gebracht, zodat die tegelijk met de lelies in de LED-cel groeiden.

Eenzelfde eindresultaat
De lichtintensiteit die benodigd is in de voorbroeifase blijkt zeer beperkt; slechts 25 µmol PAR aangevuld met 6 µmol verrood licht gaf eenzelfde eindresultaat als 50 of 100 µmol PAR aangevuld met 6 µmol verrood. Een voldoende hoge dosis verrood licht bleek cruciaal voor behoud van een trekduur vergelijkbaar met de controle. Zonder verrood trad tot wel 10 dagen vertraging op en waren de takken langer en ook iets zwaarder.

Investeringen beperkt
De hoofdconclusie is dat een energiezuinige voorbroei onder LED zonder kwaliteitsverlies mogelijk is. De lage benodigde lichtintensiteit maakt een aparte voorbroeifase naar alle waarschijnlijkheid praktisch goed haalbaar: de investeringen blijven zo beperkt. Toepassing kan op meerdere manieren, van een geautomatiseerd meerlagensysteem tot een apart schakelbare belichting voor de eerste teeltweken in de kas.

Kas als Energiebron

Sander Hogewoning (Plant Lighting)

Jaarplan SIGN 2024

Het werk van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) moet ertoe leiden dat de glastuinbouw, bij de juiste randvoorwaarden, in samenwerking met de overheid en cross-sectorale verbindingen, in 2050 circulair is op het gebied van…

Glastuinbouw Nederland - © 2024