Arbo sector activiteitenplan 2024

De werkgroep Arbo heeft het sector activiteitenplan voor 2024 klaar. In het sector activiteitenplan staat hoe we onze basis op orde houden en hoe we met de werkgroep Arbo aan het stuur projectmatig doorbouwen aan veilig en gezond werken in de glastuinbouw.

Projecten
Dit jaar staat de implementatie ‘werken bij warm weer’ op de agenda. Onder de vlag van bescherm bewust en uitzendkrachten werken veilig is gewerkt aan praktische instrumenten. We brengen de instrumenten en mogelijkheden bij jullie onder de aandacht.

Arbocatalogus
In de Arbocatalogus beschrijven we hoe je het werk in onze sector veilig kunt organiseren en voldoen aan normen in de Arbowet. De Arbocatalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Samen met Stigas heeft de Arbo werkgroep het actualiseren van de volgende hoofdstukken op de agenda staan: Heftruck, veilig werken met loodaccu, vloeibare meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en repeterende handelingen.

RI&E
Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, is verplicht de arbeidsrisico’s voor zijn medewerkers in kaart te brengen en te beheersen met behulp van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit jaar willen we in de week van de RI&E ingaan op de vervolgstappen. Onder de titel ‘de RI&E en nu?’ pakken we dit op.

Contact
Vanuit Stigas is Albert van der Burg (Albert.van.der.Burg@spam-protectStigas.nl) het deskundig aanspreekpunt voor onze sector. Naast FNV en CNV Vakmensen nemen Jalisa Rozendal en Linda de Keizer deel namens werkgevers en Ingrid Blom (iblom@spam-protectglastuinbouwnederland.nl) participeert vanuit Glastuinbouw Nederland.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024