Automatische beeldherkenning en eDNA als monitoringstechnieken voor plagen en bestrijders

Studenten van HAS Green Academy in 's-Hertogenbosch voeren momenteel een onderzoek uit naar innovatieve monitoringstechnieken voor het herkennen van plaaginsecten en biologische bestrijders in de kas. Dit project is onderdeel van PPS ‘Weet Wat er Leeft’, waaraan onder andere Stichting Kennis in je Kas (KijK) en diverse gewasgroepen binnen Glastuinbouw Nederland deelnemen. De studenten richten zich op de koppeling van automatische beeldherkenning en eDNA en de optimalisatie van deze technieken.

Een korte toelichting van deze technieken: automatische beeldherkenning maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, die insecten op vangplaten kan identificeren en tellen vanaf een foto vanaf de eigen mobiel. Helaas kan deze techniek nog niet op soort determineren. Dit is wel mogelijk met eDNA (environmental DNA). Deze techniek maakt gebruik van DNA-restanten die insecten overal achterlaten. Na een analyse kan er heel nauwkeurig worden weergegeven welke soorten op bijvoorbeeld vangplaten zitten. Door deze twee technieken te combineren, wordt het monitoren in de kas sneller, makkelijker en nauwkeuriger.

Beeldherkenning
Het onderzoek bestaat uit twee verschillende proeven. In de eerste proef worden de opgekweekte doelsoorten (kaswittevlieg, Californische trips, groene perzikluis en de sluipwesp Aphidius colemani) in verschillende hoeveelheden direct op vangplaten geplaatst. Vervolgens analyseren de onderzoekers deze platen met behulp van eDNA en automatische beeldherkenning. De resultaten die hier uitkomen worden vergeleken met het daadwerkelijk aantal op de platen geplaatste soorten. Stichting Control in Food & Flowers (SCFF) heeft een methode voor eDNA extractie bedacht waarmee de studenten bepalen of alle soorten worden herkend en of DNA ook een mate van aantallen kan geven. Als dit lukt dan zijn de verkregen data vanuit de beeldherkenning en eDNA beter aan elkaar te koppelen, waardoor ze elkaar kunnen aanvullen en versterken. 

Praktijkkassen
Daarnaast gaan de studenten een praktijkproef uitvoeren. Hierbij gaan ze onderzoeken hoe goed de technieken werken en toe te passen zijn in praktijkkassen. Uiteindelijk hopen ze een beter beeld te krijgen van alle kwaliteiten en tekortkomingen van de gebruikte technieken in de praktijk. Zo kan hier rekening mee worden gehouden in vervolgonderzoek en bij de verdere ontwikkeling van deze technieken. 

De HAS-studenten zijn: Aniek ter Heerdt, Thijs van den Einde en Luke Leenaars. Zij volgen de opleiding Toegepaste Biologie op de HAS green academy. Aniek en Thijs hebben zich gespecialiseerd in Applied Plant Research en Luke heeft de specialisatie Toegepaste Ecologie gevolgd. Op dit moment zijn zij bezig met de eindopdracht voor hun studie.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024