Bedrijven en burgers Zuid-Holland mogen meedenken over leefomgeving

Hoe ziet de provincie Zuid-Holland eruit in de toekomst? Bedrijven en burgers in de provincie mogen daarover meedenken. Moet er meer ruimte worden gemaakt voor woningen, windmolens, water, fietspaden of iets heel anders? Vanaf 5 juli tot en met 20 augustus kun inwoners laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de provincie Zuid-Holland.

Vul de online raadpleging in via https://raadplegingruimtezuidholland.nl.

De provincie Zuid-Holland wil inwoners en gevestigde bedrijven betrekken bij de ruimtelijke keuzes die belangrijk zijn voor de toekomst van Zuid-Holland. De resultaten worden gebruikt voor die ruimtelijke puzzel. Daarin staat in grote lijnen hoe de ruimte in de provincie de komende jaren wordt verdeeld en ingericht. Want niet voor alles is ruimte. Er moeten keuzes worden gemaakt  ook als voorbereiding op de verandering van het klimaat.

Van 5 juli tot en met 20 augustus kunnen belangstellenden middels het invullen van deze vragenlijst (duur 10-15 minuten) aan het provinciebestuur laten weten wat zij belangrijk vinden. Kortom, ga op de stoel van de bestuurder zitten en bepaal mee hoe de toekomst van de leefomgeving in Zuid-Holland eruit ziet!

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024