Behaal in één dag uw BHV-certificaat

Bent u nog niet in het bezit van een BHV-certificaat? Stigas organiseert praktijkgerichte BHV-opleidingen die zijn afgestemd op de glastuinbouwsector. U kunt nu kiezen voor de vernieuwde BHV-opleiding van één dag.

De trainers gaan in op de meest voorkomende risico’s in de sector, met veel voorbeelden uit de praktijk. De dag wordt afgesloten met een examen, waarmee u gecertifieerd BHV’er bent. 

Meer informatie
Ook voor een herhalingscursus BHV kunt u terecht bij Stigas. Bekijk meer informatie op de website van Stigas.

Over Stigas
Preventieve arbozorg is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Stigas is in dat kader benoemd als kennispartner van Glastuinbouw Nederland. Deze preventieve arbozorg wordt betaald door de bedrijven in de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland is betrokken bij het bestuur van Stigas en oefent hiermee vanuit de wensen en behoeften in de sector invloed uit op de uitvoering en daarmee op de bestemming van de premiegelden.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020